Bibliografie

Sinds in 1806 voor het eerst de kunstenaars Herman en Willem Maelwael werden vermeld in een Nederlandse publicatie en in 1832 de naam Jehan Maluel in een Frans boek is een stroom internationale publicaties op gang gekomen over het kunstenaarsgeslacht Maelwael-Van Lymborch. 
Onderstaande bibliografie is nooit af en wordt van tijd tot tijd aangevuld. Heeft u suggesties voor boekentitels dan lezen wij die graag via het contactformulier.Bibliografie

 
Categorieën
1.0             Middeleeuwse kunstgeschiedenis
2.0            Maelwael
  - 2.1               Wapenboek Gelre
3.0             Gebroeders van Lymborch
  - 3.1               Bible moralisée
  - 3.2              Les Belles Heures
  - 3.3              Les Tres Riches Heures du duc de Berry
4.0             Jan, hertog van Berry

5.0             Gelre, hertogdom

6.0             Dijon, Côte d’Or en hertogdom Bourgondië
7.0             Heraldiek en ridderschap
8.0             Gulik, hertogdom
9.0             Materiaal, onderzoek en techniek
10               Klassieke oudheid
11                Karel IV, keizer Heilig Rooms Rijk
12               De Nederlanden
13               Frankrijk
14               Nederrijnland

______________________________________________________________________________________________________________________________
1.0  Middeleeuwse kunstgeschiedenis
Alexander 1992
J.J.G. Alexander, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, New Haven CT/London 1992
Exhib. cat. Angers 2009-10
M-É Gautier (ed.), Splendeurs de l’enluminure, Le roi René et les livres, Angers (château d'Angers), 2009-10
Di Auxerre 1970
Goffredo di Auxerre, Super Apocalypsim, ed. by F. Gastaldelli, Rome 1970
Avril 1972
F. Avril, ‘Un chef d’œuvre de l’enluminure sous le règne de Jean le Bon: la bible moralisée manuscrit français 167 de la Bibliothèque nationale’, Monuments et mémoires de la Fondation Piot, 58 (1972), pp. 91-125
Avril and Gousset 2005

F. Avril, M-T Gousset, Manuscrits enluminés d’origine italienne 3: XIVe siècle. I. Lombardie-Ligurie, Paris 2005
Avril and Voelkle 2006
F. Avril, W. M. Voelkle, Gaston Febus: Le Livre de Chasse, Ms. M.1044 The Pierpont Morgan Library, New York, Luzern 2006
Avril et al. 2011
F. Avril, N. Reynaud and D. Cordellier (eds.), Les enluminures du Louvre, Moyen Âge et Renaissance, Paris 2011
Back 1910
F. Back, Mittelrheinische Kunst. Beiträge zur Geschichte der Malerei und Plastik im 14. und 15. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1910
Backhouse 1979
J. Backhouse, The Illuminated Manuscript, Oxford 1979
Backhouse 2004
J. Backhouse, ‘The Psalter of Henry VI (London, BL, Ms. Cotton Dom. A. XVII)’, in Frank O. Büttner (ed.), The Illuminated Psalter, Turnhout 2004, pp. 329-36
Balis and Becquart 1964
J. Balis and P. Becquart, Charles van Hulthem. 1764–1832, Brussels 1964
Exhib. cat. Baltimore 1949
D. Miner (ed.), Illuminated Books of the Middle Ages and Renaissance, Baltimore, MD (Baltimore Museum of Art) 1949
Exhib. cat. Baltimore 1962
P. Verdier (ed.), The International Style. The Arts in Europe around 1400, Baltimore, MD (Walters Art Gallery) 1962
Bartz 1999
G. Bartz, Der Boucicaut-Meister. Ein unbekanntes Stundenbuch, Passau 1999
De Baye 1885
A. Tuetey (ed.), Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris, 1400-1417, I, Paris 1885
Bellaguet and Guenée 1994
L-F. Bellaguet, B. Guenée (eds.), Chronique du religieux de Saint-Denys, 3 vols., II, book XXXII, Paris 1994
Billinge and Verougstraete 2000
R. Billinge, H. Verougstraete, ‘The Saint Barbara’, in S. Foister, S. Jones, D. Cool, Investigating Jan van Eyck, Turnhout 2000, pp. 41–48
Billinge and Borchert 2017
R. Billinge and T.-H. Borchert, ‘Remarks on Character and Functions in Jan van Eyck’s Underdrawing of Portraits: the Case of Margaret van Eyck’, in C. Currie et al. (eds), Van Eyck Studies. Papers Presented at the 18th Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Leuven 2017
Bloem 2014
M. Bloem, ‘Changing Workshop Policies: Passion Cycles by the Masters of Zweder van Culemborg’, in M. Müller (ed.), The Use of Models in Medieval Book Painting, Newcastle upon Tyne 2014, pp. 111-36
Bloem 2015
M. Bloem, De Meesters van Zweder van Culemborg. De werkplaatspraktijken van een groep Noord-Nederlandse verluchters, ca. 1415-1440 (unpubl. PhD thesis University of Amsterdam, 2015)
Boeren 1962
P. Boeren, Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der Heiligdomsvaarten en andere Jubelvaarten, Maastricht 1962
Boffa 2004
S. Boffa, Warfare in medieval Brabant, Woodbridge 2004
Bogaers 2003
L. C. J. J. Bogaers, ‘“God wouts”. De financiering van de Buurkerk (1435- 1569) als spiegel van groepsvorming en belangentegenstellingen binnen de parochie’, Jaarboek Oud-Utrecht, Utrecht 2003, pp. 67-122
Bollati 2003
M. Bollati (ed.), Il Libro d’Ore Visconti. Commentario al codice, Modena 2003
Bœspflug and König 1998
F. Bœspflug, E. König, Les Très Belles Heures de Jean de France, duc de Berry Paris, 1998
Bouchet 2014
F. Bouchet, L’iconographie du Chevalier errant de Thomas de Saluces, Turnhout 2014
Exhib. cat. Bourg-en Bresse 2000
J. Rosen, T. Crépin-Leblond (eds.), Images du pouvoir, pavements de faïence en France du XIIIe au XVIIe siècle, Bourg- en Bresse (Musée de Brou), 2000
Bruna 1996
D. Bruna, Les Enseignes de pèlerinage et les enseignes profanes au Musée national du Moyen Âge, Paris 2004
Van Buren 1996
A. van Buren, 'The Genesis of the Eyckian Book of Prayers and Masses', in A. van Buren, J. Marrow and S. Pettenati, Heures de Turin-Milan. Inv. No. 47 Museo Civico d' Arte Antica, Torino, Commentary, Lucerne 1996
Cassagnes-Brouquet 2001
S. Cassagnes-Brouquet, D'art et d'argent. Les artistes et leurs clients dans l'Europe du Nord (XIVe-XVe siècles), Rennes 2001
Charron 2013
P. Charron, ‘Color, grisaille and pictorial techniques in works by Jean Pucelle’, in K. Pyun and A. Russakoff (eds.), Jean Pucelle, Innovation and Collaboration, London 2013, pp. 91–107
Châtelet 1981
A. Châtelet, Early Dutch Painting: Painting in the Northern Netherlands in the Fifteenth Century, Amsterdam 1981
Châtelet 2016
A. Châtelet, Hubert et Jan van Eyck. Créateurs de l’Agneau mystique, Dijon 2011, pp. 38-42
Exhib. cat. Cologne 2001
R. Budde, R. Krischel, Genie ohne Namen. Der Meister des Bartholomäus-Altars, Cologne (Wallraf Richartz Museum) 2001
Dalas 1991
M. Dalas (ed.), Corpus de sceaux français du Moyen Âge, II: les sceaux des rois et de régence, Paris 1991
204
Degenhart 1954
B. Degenhart, ‘Di una pubblicazione su Pisanello e di altri fatti (II)’, Arte Veneta, 8 (1954), pp. 96-117, 182-85
Dehaisnes 1886
C. Dehaisnes, Documents et extraits divers concernant histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois, et le Hainaut avant le XVe siècle, II, Lille 1886
Delahaut 1822
C-J Delahaut, Annales civiles et réligieuses d’Yvois Carignan et du Mouzon, Paris 1822
Delaissé 1968
L.M.J. Delaissé, A Century of Dutch Manuscript Illumination, Berkeley, 1968
Dethleffen 1904
R. Dethleffen, ‘Wehrgang und Fresken am Dom zu Königsberg i. Pr.’, Der Burgwart: Mitteilungsbl. d. Deutschen Burgenvereinigung e.V. zum Schutze Historischer Wehrbauten, Schlösser und Wohnbauten, 6 (1904), pp. 28-31
Dhanens 1980
E. Dhanens, Van Eyck, Antwerpen 1980
Douët d'Arcq 1865
L. Douët d'Arcq, Inventaire des sceaux des Archives de l’Empire, Paris 1865
Domenge 2012
J. Domenge, ‘Localia ornamentaque cappellae et alia pretiosissima bona, Orfebreria en Cataluna en torno a 1400’, in Catalanu 1400. El gotico Internacional, Barcelona 2012
Domenge 2014
J. Domenge, ‘Circulation d’objets, d’orfèvres et de techniques: l’émail en ronde- bosse en Espagne autour de 1400’, in J. Dubois, Les transferts artistiques dans l’Europe gothique, Paris 2014
Van Doorninck 1900
J. I. van Doorninck, J. de Hullu, J. Acquoy, De cameraars-rekeningen van Deventer, 7e deel 1383-1393, Deventer 1900
Van Doornick 1904
P.N. van Doornick, ‘Heeft de hertog van Gelre in 1390 den tocht naar Afrika medegemaakt?’, Bijdragen en Mededeelingen van Gelre (BMvG), 7 (1904), p. 362
Dückers 2003
R. Dückers, ‘The New Fire. The Triduum Sacrum at St. Servaas’s and Our Lady’s at Maastricht According to Their Ordinarii Custodum’, Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziek geschiedenis, 53.1/2 (2003), pp. 229-75
Dückers 2005 b
R. Dückers, ‘“Et erupebat fons salutar is". Bron, vont en water in de collegiale St. Servaaskerk, Maastricht in de zestiende eeuw’, in B. Baert, V. Fraeters (eds.), Het wellende water. De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland, Leuven 2005, pp. 205-32
Dückers 2008
R. Dückers, ‘The Maastricht Ordinarii Custodum. Rare Exponents of a Little- Known Genre’, in A. As-Vijvers et al. (eds.), Manuscript Studies in the Low Countries, Groningen, 2008, pp. 241-60.
Van Dijck 2001
G. van Dijck, Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten, Zaltbommel 2001
Farber 1993
A.S. Farber, ‘Considering a Marginal Master. The Work of an Early Fifteenth Century Parisian Manuscript Decorator’, Gesta 32 (1993), no. 1, pp. 21–39
Fronska 2014
J. Fronska et al., Der Pariser Alexander-roman, Lucerne 2014
Froissart 1867-77
J. Froissart, Oeuvres de Froissart. Chroniques: publ. avec les variantes des divers ms. par M. le baron Kervyn de Lettenhove, 25 vols, Osnabrück 1867-77
Van den Gheyn 1901-48
J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, 13 vols., Brussels 1901-48
Godefroy 1892
F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française, et de tous ses dialects du XIe au XVe siècle, 10 vols, Paris 1892
Kantorowicz 1957
E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton 1957
Kemperdick 1999
S. Kemperdick, Rogier van der Weyden, Cologne 1999
König 1992
E. König, Die Très Belles Heures de Notre-Dame des Herzogs von Berry. Handschrift Nouv. Acq. Lat. 3093, Bibliothèque nationale de Paris, Lucerne 1992
König 1996
E. König, Das Buch vom Liebentbrannten Herzen, Graz 1996
König 2007a
E. König, Die Bedford Hours. Das reichste Stundenbuch des Mittelalters, Darmstadt 2007
König 2007b
E. König (ed. by C. de Hamel), The Bedford Hours, London 2007
König 2011
E. König, Unterwegs zur Renaissance, Katalog LVII, Ramsen 2011
König 2013a
E. König, ‘Twins in Attribution. A New Fashion or a Means of Better Understanding? The Case of the Grandes Heures de Rohan’, in S. Hindman and J.H. Marrow (eds.), Books of Hours Re-considered, London 2013, pp. 339–50
König 2013b
E. König, Tour de France. 32 Manuskripte aus den Regionen Frankreichs ohne Paris und die Normandie. 13. bis 16. Jahrhundert, Kat. LXXI, Ramsen 2013
Mack 2001
R. Mack, Bazaar to Piazza. Islamic Trade and Italian Art, 1300-1600, Berkeley 2001
Maerlant 1863-79
M. de Vries, E. Verwijs (eds.), Jacob van Maerlant, Spiegel historiael, 4 vols. Leiden, Chapter VI, III pp. 29-33
Marinseco 1957
C. Marinesco, ‘Deux empereurs byzantins en Occident: Manuel II et Jean VIII Paléologue’, in Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 101 (1957), pp. 23-35
Marrow 1968
J.H. Marrow, ‘Dutch Manuscript Illumination before the Master of Catharine of Cleves. The Master of the Morgan Infancy Cycle’, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 19 (1968), pp. 51–113
Marrow 1978
J.H. Marrow, 'A Book of Hours from the Circle of the Master of the Berlin Passion: Notes on the Relationship between Fifteenth-Century Manuscript Illumination and Printmaking in the Rhenish Lowlands’, The Art Bulletin, 60.4 (1978), pp. 590-616
Marrow 1991
J.H. Marrow, ‘Dutch Manuscript Painting in Context. Encounters with the Art of France, the Southern Netherlands and Germany’, in K. van der Horst, J. C. Klamt (eds.), Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands, (Utrecht, 10–13 December 1989), Doornspijk 1991, pp. 53–88
Meisma 1905
K. Meisma, ‘De aflaatbrieven van de St. Walburgiskerk te Zutphen’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 30 (1905), pp. 226-57
Meiss 1956
M. Meiss, ‘The Exhibition of French Manuscripts of the XIII–XVI Centuries at the Bibliothèque Nationale’, The Art Bulletin 37 (1956), no. 3, p. 195
Mertens 1991
S. Mertens et al., Blockbücher des Mittelalters: Bilderfolgen als Lektüre, exhib. cat., Mainz (Gutenberg Museum) 1991
De Mézières 1975
P. de Mézières, Letter to King Richard II. A plea made in 1395 for peace between England and France, ed. and trans. G. W. Coopland, Liverpool 1975
Miner and Vedier 1962
D. Miner, P. Vedier, The International Style: the Arts in Europe around 1400, exhib. cat. Baltimore (The Walters Art Gallery) 1962
Mischlewski 1995
A. Mischlewski, Un ordre hospitalier au Moyen Âge. Les chanoises réguliers de Saint-Antoine-de-Viennois, Grenoble 1995
Monstrelet 1857-62
L. Douët-d’Arcq (ed.), La chronique d’Enguerran de Monstrelet, 1400-1444, 6 vols., Paris 1857-62
Morand 1991
K. Morand, Jean Pucelle, Oxford 1962
Morrison 2015
E. Morrison, ‘Une acquisition du Musée J. Paul Getty, une découverte’, Art de l’enluminure, 52 (2015), pp. 70–75
Mrass 2001
M. Mrass, ‘Kupferstiche als Vorbilder; Ein professionelles Repertoire und der fromme Gebrauch von Spielkarten’, in R. Budde, R. Krischel (eds.), Das Stundenbuch der Sophia von Bylant, Cologne 2001
Mulas 2016
P. L. Mulas et al., ‘Deux manuscrits de Michelino da Besozzo en France’, Art de l’enluminure, 55 (2016), pp. 2–21
Nash 2007
S. Nash (ed.), ‘No Equal in Any Land’,
André Beauneveu. Artist to the Courts of France and Flanders, London/Bruges 2007
Nash 2008b
S. Nash, Northern Renaissance Art, Oxford 2008
Van Os 2001
H. Van Os, The Way to Heaven. Relic Veneration in the Middle Ages, Baarn 2001
Panayotova 2014
S. Panayotova, ‘The Rohan Masters. Collaboration and Experimentation in the Hours of Isabella Stuart’, in C. Hourihane (ed.), Manuscripta Illuminata. Approaches to Understanding Medieval & Renaissance Manuscripts, Princeton, NJ 2014
Exhib. cat. Paris 1904
H. Bouchot, L’Exposition des primitifs Français. La Peinture en France sous le Valois, Paris (Musée du Louvre) 1904
Exhib. cat. Paris 1981
F. Avril, F. Baron, D. Gaborit-Chopin (eds.), Les Fastes du Gothique. Le siècle de Charles V, Paris (Grand Palais) 1981
Exhib. cat. Paris 1991
F. Avril (ed.), La Passion des manuscrits eluminés. Bibliophiles français 1280–1580, Paris (Bibliothèque natio- nale de France) 1991
Exhib. cat. Paris 1993
F. Avril and N. Reynaud, Les Manuscrits à peintures en France, 1440– 1520, Paris (Bibliothèque nationale de France) 1993
Exhib. cat. Paris 2001
J. Durand et al., Le Trésor de la Sainte Chapelle, Paris (Musée du Louvre) 2001
Exhib. cat. Paris 2003
F. Avril (ed.), Jean Fouquet. Peintre et enlumineur du XVe siècle, Paris (Bibliothèque nationale de France) 2003
Exhib. cat. Paris 2004
E. Taburet-Delahaye, F. Avril (eds.), Paris 1400. Les arts sous Charles VI, Paris (Musée du Louvre) 2004
Perkinson 2009a
S. Perkinson, ‘Likeness, Loyalty, and the Life of the Court Artist: Portraiture in the Calendar Scenes of the Très Riches Heures’, in Dückers and Roelofs 2009, pp. 51-84
Perkinson 2009b
S. Perkinson, The Likeness of the King: A Prehistory of Portraiture in Late Medieval France, Chicago, 2009, pp. 189-277
Reynolds 1994
C. Reynolds, ‘English Patrons and French Artists in Fifteenth Century Normandy’, in D. Bates and A. Curry (eds.), England and Normandy in the Middle Ages, London 1994, pp. 299- 313
Rickert 1952
M. Rickert, The Reconstructed Carmelite Missal. An English Manuscript of the Late XIV Century in the British Museum (Additional 29704-5, 44892), Lon- don, Chicago, IL 1952
Röschel 2017
D. Röschel, Christine de Pizans Epistre Othea – Der Einfluss der Autorin auf die Illustration des Werks, 2 vols., Simbach am Inn 2017
Röschel 2009
D. Röschel, 'Der Otheabrief ', in E. König, (ed.), Christine de Pizans 100 Bilder der Weisheit. ‘Epistre Othea’, Kommentarband zum Faksimile der Handschrift, The Hague, Koninklijke Bibliotheek, 74 G 27, Simbach am Inn 2009, pp. 55-107
Rossi 1999
M. Rossi, Architettura e scultura tardogotica tra Milano e l’Europa. Il cantiere del Duom alla fine del Trecentto, Milan 1999
Exhib. cat. Rotterdam 2012
S. Kemperdick and F. Lammertse (eds.), The road to Van Eyck, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 2012
Santoro 1965
C. Santoro, I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, Milan 1965
Simonis 1901
J. Simonis, Les Médailles de Constantin et d’Heraclius, Brussels 1901
Spencer 1966
E. Spencer ‘The Master of the Duke of Bedford: The Salisbury Breviary’, Burlington Magazine, 108 (1966), pp. 607-12
E. Taburet, ‘L’orfèvrerie’, in C. Prigent (ed), Art et société en France au XVe siècle, Paris 1999
Taburet–de la Haye 2004
E. Taburet-de la Haye, ‘Orfèvrerie’, in exhib. cat. Dijon/Cleveland 2004, pp. 128–37
Tuchman 1978
B. Tuchman, A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century, New York 1978
Exhib. cat. Utrecht 2000
H. van Os (ed.), De weg naar de hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen, Utrecht (Museum Catharijneconvent) 2000
Villela-Petit 2001
I. Villela-Petit, ‘Devises de Charles VI dans les Heures Mazarine, la personalisation d’un manuscrit’, Scriptorium, 55 (2001), pp. 80-92
Villela-Petit and Rogers 2003
I. Villela-Petit and P. Rogers, Le Bréviaire de Châteauroux, Paris 2003
Villela-Petit 2006
I. Villela-Petit, ‘Souvenir d’un retable ancien en l’église du Petit-Saint-Antoine à Paris’, in Agnès Bos, X. Dectot, J-M. Leniaud, P. Plagnieux, Materiam superabat opus: Hommage à Alain Erlande-Brandenburg, Paris 2006
Villela-Petit 2009
Villela-Petit, ‘Jean de Bruges’, in P. Charron, J-M. Guillouët (eds.) Dictionnaire d’Histoire de l’art du Moyen Âge occidental, Paris 2009, pp. 483-84.
Villela-Petit 2010
I. Villela-Petit, ‘La France et le gothique international (1360–1430)’, in P. Plagnieux (ed.), L’art du Moyen Âge en France, Paris 2010, pp. 382–441
Villela-Petit 2011
I. Villela-Petit, ‘Historié de blanc et de noir: la tradition du ‘portrait d’encre’ dans l’enluminure parisienne des XIVe et XVe siècles’, in M. Boudon-Machuel, M. Brock, P. Charron (eds.), Aux limites de la couleur: monochromie & polychromie dans les arts (1300-1600), Turnhout 2011, pp. 25-34
Villela-Petit, Ouy and Reno 2012
I. Villela-Petit, G. Ouy, C. Reno, Album Christine de Pizan, Turnhout, 2012
Villela-Petit 2015
I. Villela-Petit 'Histoires de griffons : petite note eyckienne', in Y. Loskoutoff (ed), Héraldique et Numismatique III, Moyen Âge - Temps modernes, 2015, pp. 45-56.
Waitz and Holder-Egger 1911
G. Waitz, O. Holder-Egger, Einhard, Vita Karoli Magni, 6th edn, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum rerum Germanicum in usum scholarum seperatum deiti, 25, Hannover, Leipzig 1911
Wanscher 1980
O. Wanscher, Sella curulis: the folding stool, an ancient symbol of dignity, Copenhagen 1980
Wolfhagen 1883
T. E. von Wolfhagen, Limburger Chronik, München 1883
Wolfs 1984
S. P. Wolfs, Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland, Assen 1984
Wouters 1962
H. Wouters, Van pen tot pers. Middeleeuwse handschriften en oude drukken uit Maastricht, exhib. cat. Maastricht, (Bonnefantenmuseum) 1962

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0  Maelwael
Exhib. cat. Amsterdam 2017
P. Roelofs (ed.), Johan Maelwael, Amsterdam (Rijksmuseum), 2017
Van Anrooij 1990
W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam 1990
Van Anrooij 1991
W. van Anrooij, ‘The Gelre Wapenboek and its Most Important Miniatures’, in K. van der Horst, J. C. Klamt (eds.), Proceedings of the Congress on Medie- val Manuscript Illumination in the Nor- thern Netherlands, Utrecht 10–13 December 1989, Doornspijk 1991, pp. 295–302
Van Anrooij 2014
W. van Anrooij, ‘Armorials, Heralds and Heraldry around 1400. The importance of the manuscript and the cultural- historical context’, in A. van Egmond, C. Chavannes-Mazel (eds.), Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New Facts and Features, Amsterdam 2014, pp. 116–129
Brom 1911
G. Brom, 'Blankenheim', Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden 1911, p. 367-69
Camps 2015
R. Camps, ‘Uit onverwachte hoek. Zutphense oorkonden over de Nijmeegse familie Maelwael, 1373 en 1376’, Jaarboek Numaga 62 (2015), pp. 13–25
Camps 2018
R. Camps, ‘New Insights into the Maelwael Family in Nijmegen’, in Jos Koldeweij, Pieter Roelofs (red.), Maelwael Van Lymborch Studies 1 (Turnhout: Brepols Publishers, 2018), pp. 148-159.
Dehaisnes 1886
C. Dehaisnes, Documents et extraits divers concernant histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois, et le Hainaut avant le XVe siècle, II, Lille 1886

Delaissé 1958
L. M. J. Délaissé, ‘Friedrich Gorissen, Jan Maelwael und die Brüder Limburg, Ein Nimweger Künstlerfamilie um die Wende des 14 Jhs.’, in Scriptorium, XII, nr. 1, Paris 1958, p. 157
Gorissen 1954
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 54 (1954), pp. 153–221
Gorissen 1957
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 56 (1957), pp. 166–178

Van Hasselt 1806
Gerard van Hasselt, Geldersche Oudheden, vol. 1, Arnhem 1806
König 2016b
E. König, 'Le Maître des prélats bourguignons et l’enluminure de la vallée de la Loire’, in F. Elsig (ed.), Peindre à Dijon au XVIe siècle, Milan 2016, pp. 94-197
Kovács 2004
E. Kovács, L’Age d’or de l’orfèvrerie parisienne au temps des princes de Valois, Dijon 2004
Kren 2007
T. Kren, French Illuminated Manuscripts in the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA 2007
Exhib. cat. London 2011-12
S. McKendrick, in S. McKendrick, J. Lowden, and K. Doyle, Royal Manuscripts. The Genius of Illumination, London (British Library), 2011-12, pp. 396-97
Longnon 1895-99
A. Longon, Méliador par Jean Froissart. Roman comprenant les poésies lyriques de Wenceslas de Bohême, duc de Luxembourg et de Brabant, 3 vols, Paris 1895-99
Lorentz 2004
P. Lorentz, ‘Des Tableaux de peinture comme les tableaux d’orfèvrerie’, in exhib. cat. Paris 2004, pp. 194–196
Monget 1898
C. Monget, La Chartreuse de Dijon d’après les documents des archives de Bourgogne, 2 vols., Montreuil-sur-Mer 1898
Nash 2005
S. Nash, ‘Claus Sluter’s “Well of Moses” for the Chartreuse de Champmol Re-considered. Part I’, The Burlington Magazine 147 (2005), no. 1233, pp. 798–809
Nash 2006
S. Nash, ‘Claus Sluter’s “Well of Moses” for the Chartreuse de Champmol Reconsidered. Part II’, The Burlington Magazine 148 (2006), no. 1242, pp. 456–67
210
Nash 2008a
S. Nash, ‘Claus Sluter’s “Well of Moses” for the Chartreuse de Champmol reconsidered. Part III’, The Burlington Magazine 150 (2008), no. 1268, pp. 724–41
Nash 2010
S. Nash, 'Pour couleurs et autres choses pris de lui...', The Supply Acquisition, Cost and Employment of Painters' Materials at the Burgundian Court, c. 1375-1415', in J. Kirby, S. Nash and J. Cannon (eds.), Trade in Artists' Materials, Markets and Commerce in Europe to 1700, London 2010, pp. 97-182
Pächt 1963b
O. Pächt, ‘Zur Entstehung des “Hieronymus im Gehäus”’, Pantheon 21 (1963), pp. 131–42
Roelofs 2005
P. Roelofs, ‘Johan Maelwael, Court Painter in Guelders and Burgundy’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 35–54
Roelofs 2017
P. Roelofs, 'Johan Maelwael, Painter at the Court of Burgundy', in exhib. cat. Am- sterdam (Rijksmuseum), 2017, pp. 13-23
Van Schevichaven 1914
H.D.J van Schevichaven, ‘Maelwael, Johannes’, in P.C. Molhuysen en P.J. Blok (ed.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel 3, Leiden, 1914, p. 808
Schmidt 2005
Victor M. Schmidt, '122. Mocking of Christ’, in exhib. cat. 2005, pp. 412-13
Stufkens en Verhoeven 2017
A. Stufkens and C. Verhoeven, Johan Maelwael en de Gebroeders Van Limburg, Nijmegen 2017
Thiébaut 2012
D. Thiébaut, Le Christ de pitié soutenu par saint Jean l’Evangéliste en présence de la Vierge et de deux anges. Attribué à Jean Malouel, Paris 2012
Thiébaut 2015
D. Thiébaut, ‘Enquête sur un chef d’oeuvre. Et si le Christ de pitié était en réalité le seul tableau sur bois con- nu des frères de Limbourg, les célè- bres enlumineurs du duc de Berry?’, Grande Galerie. Le Journal du Louvre 34 (2015–2016), pp. 66–68
Ubl 2017
M. Ubl, ''He Who Paints Well' Herman, Willem, And Johan Maelwael and Heraldic Painting Around 1400', in exhib. cat. Amsterdam 2017, pp. 42-53
Verhoeven 2005
C. Verhoeven, De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld, Nijmegen 2005
Verhoeven and Stufkens 2017
C. Verhoeven, A. Stufkens, Johan Maelwael en de Gebroeders Van Limburg. Grondleggers van de Nederlandse schilderkunst, Nijmegen 2017
Villela-Petit 2008b
I. Villela-Petit, ‘Chronique: Le Puits de Moïse réexaminé’, Bulletin Monumental, 166 (2008), pp. 171-72.
Zeman 2003
G. Zeman, ‘The Copenhagen “Mocking of Christ” and the Early Style of the Limbourg Brothers’, Master Drawings 41 (2003), pp. 204–15

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
- 2.1  Wapenboek Gelre
Van Anrooij 1990
W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam 1990
Van Anrooij 1991
W. van Anrooij, ‘The Gelre Wapenboek and its Most Important Miniatures’, in K. van der Horst, J. C. Klamt (eds.), Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands, Utrecht 10–13 December 1989, Doornspijk 1991, pp. 295–302
Van Anrooij 2014
W. van Anrooij, ‘Armorials, Heralds and Heraldry around 1400. The importance of the manuscript and the cultural- historical context’, in A. van Egmond, C. Chavannes-Mazel (eds.), Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New Facts and Features, Amsterdam 2014, pp. 116–129
Beelaerts van Blokland 1910
W.A. Beelaerts van Blokland, 'Het Wapenboek Gelre', BMvG, 13 (1910), pp. 267-75
Beelaerts van Blokland 1933
W.A. Beelaerts van Blokland, Beyeren quondam Gelre, armorum rex de Ruyris. Eene historisch-heraldische studie, The Hague 1933
Van den Bergen-Pantens, Lyna en Adam-Even 1992 [1936, 1961-1968]

C. van den Bergen-Pantens, F. Lyna, P. Adam-Even (red.): Gelre : B.R. Ms. 15652–56 (Leuven: Van Helmont, 1992). Dit boek is afgedrukt in zwart-wit. Een voorwoord van C. van den Bergen Pantens, een bewerking door F. Lyna (1936), en een beschrijving van P. Adam-Even, 1961-1968.
Bouton 1881-1886
V. Bouton, Wapenboeck ou Armorial de 1334 à 1372, 4 vols., Paris 1881-86
Bouton 1897
V. Bouton, Wapenboeck ou Armorial de 1334 à 1372 par Gelre, Héraut d’armes, Paris/Brussels 1897
Exhib. cat. Brussels 2005
P. Delsaerdt et al. (eds.), Honderd schatten uit de koninklijke Bibliotheek van België, Brussels ((Bibliothèque royale de Belgique) 2005
Clemmensen 2016
S. Clemmensen, 'Diskret selvpromovering i Gelre', Heraldisk Tidsskrift, 12 (2016), pp. 182-86
Gorissen 1954
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael und die Brüder Limburg. Eine Nimweger Künst- lerfamilie um die Wende des 14. Jahr- hunderts’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 54 (1954), pp. 153–221
Gorissen 1957
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 56 (1957), pp. 166–178
Lyna 1934
F. Lyna, ‘Een groot Miniatuurschilder Henen, alias Gelre’, Oud Holland, 51 (1934), 29-39 (p. 34)
Pastoureau and Popoff 2012
M. Pastoureau, M. Popoff, Armorial de Gelre (Bibliothèque Royale de Belgique, Ms. 15652–15656), Paris 2012
Roelofs 2017

P. Roelofs, 'Cat. no. 5. Claes Heynenzoon (text and Herman or Willem Maelwael? (drawings), Wapenboek Gelre (Gelre Armorial, in P. Roelofs (ed.), Johan Maelwael, ex. cat. Rijksmuseum, Amsterdam, 2017, pp. 90-91
Schmidt 1981
G. Schmidt, ‘Das Kaiser- und -Kurfürstenbild im “Wapenboek” des Herolds Gelre’, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 34, Vienna, 1981, pp. 71–100
Stufkens en Verhoeven 2018

A. Stufkens en C. Verhoeven, 'Willian I, Duke of Guelders and His Artists. 'Honorable Art and Pious Wisdom', in Koldeweij, Roelofs (series eds.), Maelwael Van Lymborch Studies I, Turnhout 2018.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
3.0  Van Lymborch
Avril 1975
F. Avril, ‘La peinture française au temps de Jean de Berry’, Revue de l’Art 28 (1975), pp. 40–52
Avril 1978
F. Avril, L’enluminure à la cour de France au XIVe siècle, Paris 1978
Avril et al. 1989
F. Avril, L. Dunlop, W. Brunsdon Yapp,
Les Petites Heures de Jean, duc de Berry. Introduction au manuscrit lat. 18014 de la Bibliothèque nationale, Paris/Lucerne 1989
Bellosi 1975
L. Bellosi, ‘I Limbourg precursori di van Eyck. Nuove osservazioni sui Mesi di Chantilly’, Prospettiva, 1 (1975), pp. 24-34
Byrne 1984
D. Byrne, ‘Manuscript Ruling and Pictorial Design in the Work of the Limbourgs, the Bedford Master, and the Boucicaut Master’, The Art Bulletin, 66.1, March 1984, pp. 118–36
De Champeaux and Gauchery 1894
A. De Champeaux and P. Gauchery, Les traveaux d’art exécutés pour Jean de France, duc de Berry. Avec une étude biographique sur les artistes employés par ce prince, Paris 1894
Châtelet 2016
A. Châtelet, ‘Une nouvelle œuvre des frères Limbourg’, Art de l’enluminure, 57 (2016), pp. 59-60
Cennini 1960
C. Cennini, The Craftman’s Handbook, trans. by D. V. Thompson, 2 vols, New York 1960, II
Clark 2005
G.T. Clark, ‘The influence of the Limbourg Brothers in France and the Southern Netherlands, 1400–1460’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 209–235
Colenbrander 2006
H.T. Colenbrander, ‘Op zoek naar de gebroeders Limburg. De Très Riches Heures in het Musée Condé in Chan- tilly, het Wapenboek Gelre in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel en Jan Maelwael en zijn neefjes Polequin, Jehannequin en Herman van Limburg’ (unpubl. PhD thesis, University of Am- sterdam, 2006), Amsterdam 2006
Delaissé 1958
L. M. J. Délaissé, ‘Friedrich Gorissen, Jan Maelwael und die Brüder Limburg, Ein Nimweger Künstlerfamilie um die Wende des 14 Jhs.’, in Scriptorium, XII, nr. 1, Paris 1958, p. 157
Delisle 1884
Léopold Delisle, ‘Les livres d’heures du duc de Berry’, Gazette des Beaux-Arts 29, 1884 pp. 97-110, 281-92, 391-405
Dückers 2005a
R. Dückers, ‘The Limbourg Brothers and the North. Book Illumination and Panel Painting in the Guelders Region 1380–1435’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 65–83
Dückers 2005c
R. Dückers, ‘In the beginning . . . The Bible Moralisée in the Work of the Limbourg Brothers’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 84–95
Dückers 2009
R. Dückers, ‘A Close Encounter? The Limbourg Brothers and Illumination in the Northern Netherlands in the First Half of the Fifteenth Century’, in Dückers and Roelofs 2009, pp. 149–90
Dückers and Roelofs 2009
R. Dückers, P. Roelofs (eds.), The Limbourg Brothers. Reflections on the Origins and the Legacy of Three Illuminators from Nijmegen, Leiden 2009
Durrieu 1895
P. Durrieu, ‘Manuscrits de luxe exécutés pour des princes et des grands seigneurs français’, Le Manuscrit, 2 (1895), pp. 120-22
Durrieu 1904
P. Durrieu, Les Très Riches Heures de Jean de France, Duc de Berry, Paris 1904
Durrieu 1906
P. Durrieu, ‘Les Belles Heures de Jean de France, duc de Berry’, Gazette des beaux-arts 3 (1906), no. 35, pp. 265–292
Durrieu 1909
P. Durrieu, ‘Les petits chiens du duc de Berry’, Compte rendu des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 53.7 (1909), p. 487
Durrieu 1910
P. Durrieu, ‘La bible du duc Jean de Berry conservée au Vatican’, Revue de l’art ancien et moderne, 27.1 (1910)
Gorissen 1954
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael und die Brüder Limburg. Eine Nimweger Künstlerfamilie um die Wende des 14. Jahrhunderts’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 54 (1954),
pp. 153–221
Gorissen 1957
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 56 (1957), pp. 166–178
Guillebert de Mets 1434
M. Le Roux de Lincy, Description de la ville de Paris au XVe siècle par Guillebert de Metz, publiee pour la première fois d'après le manuscrit unique,
Paris 1884
Husband 2008
T.B. Husband, The Art of Illumination. The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry, New York/New Haven/London 2008
Husband 2012a
T.B. Husband, ‘Les frères de Limbourg’, in exhib. cat. Paris 2012, pp. 21–37
Husband 2012b
T.B. Husband, ‘Sources et influences’, in exhib. cat. Paris 2012, pp. 39–79
König 2016a
E. König, Das Genie der Zeichung. Ein unbekanntes Manuskript mit 30 großen Darstellungen von einem der Brüder Limburg – wohl im Auftrag des Herzogs von Berry für Louis d' Orléans & Valentina Visconti / The Genius of Drawing. A hitherto unknown manuscript with 30 pictures by one of the Limbourg brothers – possibly commissioned by the Duke of Berry for his nephew Louis d’Orléans & Valentina Visconti, Katalog LXXVII, Ramsen 2016
Laborde 1849–1851
L. de Laborde, Les Ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l’industrie pendant le XVe siècle et plus particulièrement dans les PaysBas et le Duché de Bourgogne, 2 vols., Paris 1849–51
Meiss 1963
M. Meiss, ‘French and Italian Variations on an Early Fifteenth-Century Theme. St. Jerome and His Study’, Gazette des beaux-arts 62 (1963), pp. 147–70
Meiss 1967
M. Meiss, French painting in the Time of Jean de Berry. The Late Fourteenth Century and the Patronage of the Duke, 2 vols., London 1967
Meiss 1974
M. Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and Their Contemporaries, 2 vols., New York 1974
Niessen, Roelofs, Van Veen-Liefrink 2005
W. Niessen, P. Roelofs and M. van Veen-Liefrink, ‘The Limbourg Brothers in Nijmegen, Bourges, and Paris’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 13–27
Exhib. cat. Nijmegen 2005
R. Dückers and P. Roelofs (eds.), The Limbourg Brothers. Nijmegen Masters at the French Court 1400–1416, Nijmegen (Museum Het Valkhof) 2005
Pächt 1963a
O. Pächt, ‘The Limbourgs and Pisanello’, Gazette des beaux-arts 62 (1963), pp. 109–22, p. 138
Rickert 1957
M. Rickert, ‘Review of Gorissen 1954’, Art Bulletin 39 (1957), no. 1, pp. 73–77
Roelofs and Dückers 2009
P. Roelofs, R. Dückers, 'Introduction: The Homecoming of the Limbourg Brothers', in Dückers and Roelofs 2009
Roelofs 2018
P. Roelofs, 'Johan Maelwael & the Van Lymborch Brothers, A Proposal for a Standardised Form of their name', in Koldeweij, Roelofs (series ends.), Maelwael Van Lymborch Studies I, Turnhout 2018. 
Stufkens en Verhoeven 2017
A. Stufkens and C. Verhoeven, Johan Maelwael en de Gebroeders Van Limburg, Nijmegen 2017
Stumpel 2016
J. Stumpel, ‘Model boeken’, in M. Haveman, A. Overbeek (ed.) Het reizende detail in de kunst van 1400 tot 1500, Amsterdam/Zutphen, 2016
Thiébaut 2015
D. Thiébaut, ‘Enquête sur un chef d’oeuvre. Et si le Christ de pitié était en réalité le seul tableau sur bois connu des frères de Limbourg, les célèbres enlumineurs du duc de Berry?’, Grande Galerie. Le Journal du Louvre 34 (2015–2016), pp. 66–68
Verhoeven 2005
C. Verhoeven, De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld, Nijmegen 2005
Verhoeven and Stufkens 2017
C. Verhoeven, A. Stufkens, Johan Maelwael en de Gebroeders Van Limburg. Grondleggers van de Nederlandse schilderkunst, Nijmegen 2017
Villela-Petit 2012
I. Villela-Petit, ‘La banque Limbourg Frères’, Bulletin de la Société française de numismatique, 67 (2012), pp. 172-77
Villela-Petit 2013
I. Villela-Petit,‘Die Brüder Limburg’, in P. Stirnemann, I. Villela-Petit, Les Très Riches Heures. Das Meisterwerk für den Herzog von Berry, Lucerne 2013, pp. 73–117
Wieck 2005
R.S. Wieck, ‘Bibliophilic Jealousy and the Manuscript Patronage of Jean, Duc de Berry’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 120–133
Winkler 1930
F. Winkler, ‘Paul de Limbourg in Florence’, The Burlington Magazine, 56 (1930), pp. 95–96

__________________________________________________________________________________________________________________________________

- 3.1 Van Lymborch: Bible moralisée
Dückers 2005c
R. Dückers, ‘In the beginning . . . The Bible Moralisée in the Work of the Limbourg Brothers’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 84–95
König and Lowden 2010
E. König and J. Lowden, Biblia Moralizada de los Limbourg. De los hermanos Limbourg, Valencia 2006
Lowden 2000
J. Lowden, The Making of the Bibles Moralisées, 2 vols., University Park IL 2000
Meiss 1974
M. Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and Their Contemporaries, 2 vols., New York 1974

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
- 3.2 Van Lymborch: Les Belles Heures
Husband 2005
T. B. Husband, ‘The Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry. A Visual Analysis’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 97-111
Husband 2008
T.B. Husband, The Art of Illumination. The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry, New York/New Haven/London 2008

König 2003a
E. König, Les Belles Heures du Duc de Berry. Begleitband zur Faksimile Edition, Lucerne 2003
König 2004
E. König, Die Belles Heures des Duc de Berry. Sternstunden der Buchkunst, Stuttgart 2004
König 2006
E. König, ‘Die Belles Heures des Herzogs von Berry, Probleme und Kontroverse’, Kunstchronik 59 (2006), no. 5, pp. 225–237
König 2008/2009
E. König, 'Wass kan man aus den Belles Heures über die Limburgs lernen?', Quaerendo, 38, no. 2-3, Leiden 2008, pp. 195-219; also in R. Dückers, P. Roelofs (eds.), The Limbourg Brothers. Reflections on the Origins and Legacy of Three Illuminators from Nijmegen, Leiden 2009, pp. 105-30
König 2012
E. König, ‘La question des emprunts aux Belles Heures’, in exhib. cat. Paris 2012, pp. 407–13
Lawson 2005
M. Lawson, ‘The Belles Heures of Jean, Duc de Berry. The Materials and Techniques of the Limbourg Brothers’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 149–63
Lawson 2008
M. Lawson, ‘Technical Observations. Materials, Techniques, and Conservation’, in Husband 2008, pp. 325–41
Lawson 2009
M. Lawson, ‘The Belles Heures of Jean de France, Duke of Berry Manuscript and the Question of the Artists’ Hands’, in Dückers and Roelofs 2009, pp. 19–49
Meiss 1974
M. Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and Their Contemporaries, 2 vols., New York 1974
Exhib. cat. Paris 2015
H. Grollemond, Pascal Torres (eds.), Les Belles Heures du duc de Berry, Paris (Musée du Louvre) 2015

__________________________________________________________________________________________________________________________________

- 3.3 Van Lymborch: Les Très Riches Heures du Duc de Berry
Les très riches heures du duc de Berry, Luzern, Faksimile-Verlag; New York, Abrams, 1984, 206 f.

Boespflug und König 1998

F. Boespflug et E. König, Les "Très belles heures" de Jean de France, duc de Berry: un chef-d'oeuvre au sortir du Moyen Âge, Paris, Cerf, 1998, 

Bourdin 1982
Saint-Jean Bourdin, Analyses des "Très riches heures du duc de Berry": identification des personnages figurant dans le calendrier, [Dourdan], [chez l'auteur], 1982 

Calkins 1984

R. G. Calkins, Programs of Medieval Illumination, [Lawrence], Helen Foresman Spencer Museum of Art, University of Kansas (The Franklin D. Murphy Lecture Series, 5), 1984

Camille 1990

M. Camille, "The Très Riches Heures: an illuminated manuscript in the age of mechanical reproduction", Critical Inquiry, 17:1, 1990, p. 72-107
Cazelles 1974
R. Cazelles, Raymond, Les très riches heures du duc de Berry, traduction de Wade Stevenson; le texte accompagnant chaque illustration est de Yvan Christ, Paris, Hazan (Petite encyclopédie de l'art, 108), 1974, [42] p. + [12] pl. — Réimpr.: 1983

Cazelles 1976

R. Cazelles, « Les étapes de l'élaboration des Très riches heures du duc de Berry », Revue française d'histoire du livre, 10, 1976, p. 5-30
Cazelles and Rathofer 1984 [2004]
R. Cazelles, J. Rathofer, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, Lucerne 1984
Cazelles et Rathofer 1988 [2001]
R. Cazelles et J. Rathofer (préf. Umberto Eco), Les Très Riches Heures du Duc de Berry, Tournai, La Renaissance du Livre, 2001 (1re éd. 1988)
Cazelles und Rathofer 1988
R. Cazelles, Das Stundenbuch des Duc de Berry = Les très riches heures, trad. all. Johannes Rathofer, mit einer Einführung von Umberto Eco, München, Hirmer, 1988

Cazelles 1989

R. Cazelles, Les Très riches heures du Duc de Berry, Musée Condé, Chantilly. Introduction and legends by Jean Longnon and Raymond Cazelles; preface by Millard Meiss, London, Thames and Hudson, 1989, 31 p. + 139 p. de pl. + p. 173-224
Exhib. cat. Chantilly 2004
P. Stirnemann (ed.), Les Très Riches Heures du duc de Berry et l’enluminure en France au début du XVe siècle, Chantilly (Musée Condé) 2004
Delisle 1884
Léopold Delisle, ‘Les livres d’heures du duc de Berry’, Gazette des Beaux-Arts 29, 1884 pp. 97-110, 281-92, 391-405
Dufournet 1995
J. Dufournet, Les Très riches heures du Duc de Berry, Paris, Bibliothèque de l'image, 1995
Durrieu 1895
P. Durrieu, ‘Manuscrits de luxe exécutés pour des princes et des grands seigneurs français’, Le Manuscrit, 2 (1895), pp. 120-22

Durrieu 1903

P. Durrieu, « Les très riches heures du duc de Berry conservées à Chantilly au Musée Condé et le brévraire Grimani », Bibliothèque de l'École des chartes, 64, 1903
Durrieu 1904
P. Durrieu, Les Très Riches Heures de Jean de France, Duc de Berry, Paris 1904
Hattinger 1976  

F. Hattinger, Les Très Riches Heures du duc de Berry, Lausanne, Payot (Orbis pictus, 31), [1960?], 8 p. + [20] f. de pl. — Réimpr.: Paris, Société française du livre (Orbis pictus), 1976

König 1976
E. König, 'Un grand miniaturiste inconnu du XVe siècle français: le peintre de l'Octobre des Très Riches Heures du duc de Berry', Les dossiers de l'archéologie, 16, 1976
Lefèvre 1909
L-E. Lefèvre, 'Quatre études archéologiques étampoises: mémoire sur plusieurs importantes questions auxquelles on a rattaché l'église Saint-Martin d'Étampes (XIIe siècle), l'église et la tour militaire du Petit-Saint-Mard (XIe siècle), le château-fort royal et la miniature des Très riches heures du duc de Berry (1410-1415), les caves du Moyen Âge à Étampes', Bulletin de la conférence des sociétés savantes, littéraires et artistiques de Seine-et-Oise, 4e réunion, à Étampes, en 1908, 1909

Lefèvre 1913
L-E. Lefèvre, Louis-Eugène, Notice historique sur le château d'Étampes et description des ruines de Guinette. Suivie d'une note sur le château-fort royal d'Étampes et la Miniature des "Très Riches Heures du Duc de Berry", 3e éd., Étampes, Lecesne, 1913, viii + 121 p. + [2] p. de pl.
Le Vot 2007

G. Le Vot, 'Musiciens et musica cœlestis dans les Très riches Heures du Duc de Berry', "Chançon legiere a chanter": Essays on Old French Literature in Honor of Samuel N. Rosenberg, éd. Karen Fresco et Wendy Pfeffer, Birmingham, Summa Publications, 2007, p. 309-332.
Lognon et Cazelles 1969 [1981]

J. Lognon, R. Cazelles, Les Très riches heures du duc de Berry. Introduction, légendes de Jean Longnon et Raymond Cazelles, avant-propos de Charles Samaran, Paris, Vilo, 1969, 23 p. + [248] p. de pl. — 2e éd., Chantilly, Musée Condé; [Paris], Draeger frères, 1969. — Réimpr.: 1970; 1975; Paris, Draeger-Vilo, 1981
Lognon et Cazelles 1989
J. Lognon, R. Cazelles, Très riches heures du Duc de Berry, Musée Condé, Chantilly. Introduction and legends by Jean Longnon and Raymond Cazelles; preface by Millard Meiss, London, Thames and Hudson, 1989, 31 p. + 139 p. de pl. + p. 173-224.
Malo 1933

H. Malo, Les très riches Heures du duc de Berry, Paris, Laurens (Collections publiques de France. Memoranda), 1933, 64 p
Malo 1940
H. Malo, 'Les Très riches heures du duc de Berry: le calendrier par Pol de Limbourg et Jean Colombe; textes par Henri Malo', Verve: revue artistique et littéraire, 2:7, 1940. 

Malo 1943

H. Malo, 'Les Très riches heures du Duc de Berry: images de la vie de Jésus par Pol de Limbourg et Jean Colombe; textes par Henri Malo', Verve: revue artistique et littéraire, 3:10, 1943

Malo 1945
H. Malo, Pol de Limbourg et Jean Colombe: les Très riches heures du duc de Berry [musée Condé à Chantilly], Paris, Verve, [1945], 19 p. + 27 pl.
Meiss 1967
M. Meiss, French painting in the Time of Jean de Berry. The Late Fourteenth Century and the Patronage of the Duke, 2 vols., London 1967
Meiss 1974
M. Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and Their Contemporaries, 2 vols., New York 1974
Meiss, Longnon, Cazelles 1969
M. Meiss, J. Longnon, R. Cazelles, The Très Riches Heures of Jean, Duke of Berry, New York 1969

Mély s.d.

Mély, Fernand de, 'Les "Très riches heures" du Duc Jean de Berry et les "Trois grâces" de Sienne', Gazette des beaux-arts, s.d., p. 211-217

Mély s.d.
Mély, Fernand de, 'Les très riches Heures du duc de Berry et les inscriptions dans les miniatures: Henri Bellechose et Hermann Rust', La revue de l'art, 22, s.d., p. 41-56

Morand 1954

E. Morand, 'Études et documents pour servir à l'histoire de Riom au Moyen Âge. La Ville de Riom et la fête de mai dans les "Très riches heures" du duc de Berry, 1409-1416', Bulletin de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 1954 

Pognon 1989

E. Pognon, Edmond, Les très riches heures du duc de Berry, manuscrit enluminé du XVe siècle, Paris, Seghers, 1979, 122 p. — Réimpr.: avec préface d'Umberto Eco, 1989; Fribourg, Genève et [Paris], Minerva, 1989; 1991
Porcher 1950
J. Porcher, Les très riches Heures du duc de Berry, Musée Condé à Chantilly: le Calendrier, présenté par Jean Porcher, Paris, Nomis, [1950], 55 p. + [12] f. de p.
Raynaud 2000

C. Raynaud, Christiane, Les Très riches heures du duc de Berry, Toulouse, Le Pérégrinateur (L'esprit curieux, 14), [2000], [12] p.

Schacherl 1997
L. Schacherl, Luxus des Lebens: die "Très Riches Heures" des Herzogs von Berry, München, Prestal, 1997, 125 p.
Stirnemann 2004a
P. Stirnemann, ‘Combien de copistes et d’artistes ont contribué aux Très Riches Heures du duc de Berry?’, in É. Taburet-Delahaye (ed.), La création artistique en France autour de 1400, Paris 2006, pp. 365-80
Stirnemann 2004b
P. Stirnemann, Les Très Riches Heures du duc de Berry, Paris (RMN) 2004, (on CD)

Stirnemann et Villela-Petit 2004
P. Stirnemann, I. Villela-Petit, Les très riches heures du Duc de Berry et l'enluminure en France au début du XVe siècle. Exposition, Musée Condé du 31 mars au 2 août 2004. avec la collaboration de Emmanuelle Toulet; préface de Françoise Autrand, Paris, Somogy Éditions d'art; Chantilly, Musée Condé, 2004, 85 p
Stirnemann 2005
P. Stirnemann, ‘The King of Illuminanated Manuscripts. The Très Riches Heures’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 113–19
Stirnemann 2006
P. Stirnemann, 'Combien de copistes et d'artistes ont contribué aux Très Riches Heures du duc de Berry?', La création artistique en France autour de 1400. Actes du colloque international École du Louvre – Musée des Beaux-Arts de Dijon – Université de Bourgogne. École du Louvre, 7 et 8 juillet 2004. Musée des Beaux-Arts de Dijon – Université de Bourgogne, 9 et 10 juillet 2004, éd. Élisabeth Taburet-Delahaye, Paris, École du Louvre (Rencontres de l'École du Louvre, 19), 2006, p. 365-380.
Stirnemann 2009
P. Stirnemann, ‘Les Très Riches Heures et les Heures Bedford’, Revista de história da arte 7 (2009), pp. 139–151
Stirnemann and Rabel 2005
P. Stirnemann and C. Rabel ‘The "Très Riches Heures” and two artists associated with the Bedford Workshop’, Burlington Magazine 147 (2005), no. 1229, pp. 534–548
Stirnemann and Villela-Petit 2011
P. Stirnemann, I. Villela-Petit, Les Très Riches Heures, Modena 2011
Toulet 2013
E. Toulet et al., Les Très Riches Heures. Das Meisterwerk für den Herzog von Berry, Lucerne 2013
Villela-Petit 2008a
I. Villela-Petit, ‘Les Très Riches Heures de Jean de Berry et les Heures de Bedford. Floraison d’études sur deux œu- vres majeures de l’enluminure du XVe siècle’, Perspective. La revue de l’INHA, 1 (2008), pp. 145-50)

Vitry 1912

P. Vitry, 'Le couronnement de la vierge du château de la Ferté-Milon et celui des Très riches heures du duc de Berry', Revue de l'art chrétien, 1912

__________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0 Jan, hertog van Berry
Autrand 2000
F. Autrand, Jean de Berry: l'art et le pouvoir, Paris, Fayard, 2000, 552 p. + [8] p. de pl
Bastard d’Estang 1834
A. de Bastard d’Estang, Librairie de Jean de France, premier duc de Berry, frère du roi Charles V, Paris 1834
Bon 2000
P. Bon, ‘Aux marches du pouvoir: les sols armoriés de Jean de France, duc de Berry’, in Images du pouvoir, pavements de faïence en France du XIIIe au XVIIe siècle, Paris 2000
Bœspflug and König 1998
F. Bœspflug, E. König, Les Très Belles Heures de Jean de France, duc de Berry, Paris, 1998
Van Buren 1999
A. van Buren, ‘The First Campaign for Jean de Berry’s Book of Hours, Prayers and Masses’, in H. Veroug- straete and R. van Schoute, Le dessin sousjacent et la technologie dans la peinture. Colloque XII, 11–13 septembre 1997. La Peinture dans les Pays- Bas au XVIe siècle. Pratiques d’atelier, infrarouges et autres méthodes d’investigation, Louvain 1999
Delisle 1884
Léopold Delisle, ‘Les livres d’heures du duc de Berry’, Gazette des Beaux-Arts 29, 1884 pp. 97-110, 281-92, 391-405
Durrieu 1909
P. Durrieu, ‘Les petits chiens du duc de Berry’, Compte rendu des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles- lettres, 53.7 (1909), p. 487
Durrieu 1910
P. Durrieu, ‘La bible du duc Jean de Berry conservée au Vatican’, Revue de l’art ancien et moderne, 27.1 (1910)
Favière 1996
J. Favière, ‘Histoires d’oranges de Jean de Berry à Jacques Cœur’, in Mélanges J.Y Ribault, Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, Bourges 1996, pp. 149-55
Guiffrey 1878
J. Guiffrey, ‘Peintres, ymagiers, verriers, maçons, elumineurs, écrivains et libraires du XIVe et du XVe siècle’, Nouvelles archives de l’art Français. Recueil de documents inédits publiés par la Société de l’histoire de l’art Français, Paris 1878, pp. 158–160
Geoffrey 1890
J. Guiffrey, ‘Médailles de Constantin et Heraclius, acquises par Jean de Berry en 1402’, Revue de numismatique, 3e série, VIII, Paris 1890, pp. 87-116
Guiffrey 1894
J. Guiffrey, Inventaires de Jean duc de Berry (1401–1416), 2 vols., Paris 1894-96
Jacob 2001
R. Jacob, ‘La Tour, le cheval et le cygne: sur la symbolique de la seigneurie dans le paysage et le droit coutumier de France du Nord’, in J. Claustre et al. (eds.), Un moyen Âge pour aujourd’hui, Paris 2001
König 1992
E. König, Die Très Belles Heures de Notre- Dame des Herzogs von Berry. Handschrift Nouv. Acq. Lat. 3093, Bibliothèque nationale de Paris, Lucerne 1992
Lehoux 1966-68
F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri. Sa vie. Son action politique (1314- 1416), 4 vols., Paris 1966-68
Meiss 1967
M. Meiss, French painting in the Time of Jean de Berry. The Late Fourteenth Century and the Patronage of the Duke, 2 vols., London 1967
Meiss 1968
M. Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Boucicaut Master, London 1968
Meiss 1974
M. Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and Their Contemporaries, 2 vols., New York 1974
Salamagne 2010
A. Salamagne, Le Palais et son décor au temps de Jean de Berry, Tours 2010
Wieck 2005
R.S. Wieck, ‘Bibliophilic Jealousy and the Manuscript Patronage of Jean, Duc de Berry’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 120–133

__________________________________________________________________________________________________________________________________

5.0  Gelre, hertogdom
Alberts 1967
J. Alberts, De stadsrekeningen van Arnhem, 4 vols, Groningen 1967

Van Anrooij 1990

W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam 1990
Van Anrooij 1991
W. van Anrooij, ‘The Gelre Wapenboek and its Most Important Miniatures’, in K. van der Horst, J. C. Klamt (eds.), Proceedings of the Congress on Medie- val Manuscript Illumination in the Northern Netherlands, Utrecht 10–13 December 1989, Doornspijk 1991, pp. 295–302
Van Anrooij 2014
W. van Anrooij, ‘Armorials, Heralds and Heraldry around 1400. The importance of the manuscript and the cultural- historical context’, in A. van Egmond, C. Chavannes-Mazel (eds.), Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New Facts and Features, Amsterdam 2014, pp. 116–129
Beelaerts van Blokland 1910
W.A. Beelaerts van Blokland, 'Het Wapenboek Gelre', BMvG, 13 (1910), pp. 267-75
Beelaerts van Blokland 1933
W.A. Beelaerts van Blokland, Beyeren quondam Gelre, armorum rex de Ruyris. Eene historisch-heraldische studie, The Hague 1933
Benders 2005
J. Benders, ‘Het ontstaan van een stedelijk boekhoudkundig systeem te Zutphen in de veertiende eeuw’, BMvG, 96 (2005), 71-112
Böck 2013
M. Böck, Herzöge und Konflikt. Das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften und territiorialer Konkurrenz (1339-1543), Geldern 2013
Breijinck 1981
O. Breijinck, ‘De mogelijke herkomst en datering van twee Zutphense canonplaten’, in A. Geurts (ed.), Middeleeuwse boeken uit Zutphen, Nijmegen 1981
Camps 2015
R. Camps, ‘Uit onverwachte hoek. Zutphense oorkonden over de Nijmeegse familie Maelwael, 1373 en 1376’, Jaarboek Numaga 62 (2015), pp. 13–25
Colenbrander 2009
H.T. Colenbrander, ‘Guelders-France. Another Connection around 1400’, in Dückers and Roelofs 2009, pp. 131–148
Flokstra and Jahn 2003
M. Flokstra, R.G. Jahn, ‘“Heraut Gelre”, de rol van de middeleeuwse heraut en de Gelderse ridderschap in de “Codex Gelre”’, in J. Stinner, K.H. Tekath (eds.), Het hertogdom Gelre, Utrecht 2001, pp. 315–322
Gorissen 1954
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 54 (1954), pp. 153–221
Gorissen 1956

F. Gorissen, Stede-atlas van Nijmegen Arnhem, 1956
Gorissen 1957
F. Gorissen, ‘Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre’, Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 56 (1957), pp. 166–178
Gorissen 1968
F. Gorissen, Das Stundenbuch der Katharina von Kleve, Cleves 1968
Gorissen 1971
F. Gorissen, ‘Ein Reisesegen für Herzog Reinald von Geldern aus dem Jahre 1415’, Geldrischer Heimatkalen- der (1971), pp. 103–118
Gorissen 1973
F. Gorissen, Das Stundenbuch der Katharina von Kleve, Analyse und Kommentar und Analyse: mit einem Anhang lat. Urkunden über die Malerfamilie van Aken in Nimwegen und Herzogenbusch, Berlin 1973
Hamburger 1987-88
J. Hamburger, ‘The Casanatense missal and painting in Guelders in the early fifteenth century’, Wallraf-Richartz- Jahrbuch, 48/49 (1987-88), pp. 7-44
Den Hartog 2014
E. den Hartog, '”Buitengewoon en onvergelijkbaar”: Het Valkhof vanuit bouwhistorisch perspectief tot circa 1200', in H. Peterse, D. Verhoeven et al. (eds.), Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis, Nijmegen 2014, pp. 107-128
Van Hasselt 1806
Gerard van Hasselt, Geldersche Oudheden, vol. 1, Arnhem 1806
Van der Heijden 2016
P. van der Heijden, Grens van het Romeinse rijk, Limes in Gelderland, Utrecht 2016
Hoefer 1902
F. A. Hoefer, ‘Een Geldersch beeldhouwer uit de XVde eeuw’, BMvG, 6 (1902), pp. 127-35
Hoenen 1993
M.J.F.M. Hoenen, Marsilius van Inghen. Divine Knowledge in Late Medieval Thought, Leiden 1993
Hoogewerff 1936
G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, vol. 1, The Hague 1936
Hoogewerff 1954
G.J. Hoogewerff, ‘De schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1440’, in H.E. van Gelder, J. Duverger (eds.), Kunstgeschiedenis der Nederlan den. Van de Middeleeuwen tot onze tijd, vol. 1, Utrecht 1954, pp. 180–203
Hoogewerff 1961
G. J. Hoogewerff, ‘Gelderse Miniatuurschilders in de eerste helft van de XVe eeuw’, Oud Holland, 1961, pp. 3-49
Hulshof 1912
A. Hulshof, Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk, Werken van Gelre, 9, Arnhem 1912
Jahn 2001
R.G. Jahn, ‘Gelre en Frankrijk’, in J. Stinner and K.H. Tekath (eds.), Gelre- Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur in het hertogdom Gelre, Geldern 2001, pp. 129–138
Ter Kuile 1958
E. H. Ter Kuile, De provincie Gelderland, tweede stuk: het Kwartier van Zutfen, The Hague 1958
Kuppers 1993
W. Kuppers, Die Stadsrechnungen von Geldern 1386-1423: Einführung, Textausgabe, Register, Geldern 1993
Kuys 1998
J. Kuys, ‘Hendrik Van Steenbergen’, in P.W. van Wissing, R.M. Kemperink, J. Kuys, and E. Pelzers (eds.), 10 vols., Biografisch Woordenboek Gelderland, Hilversum 1998, I, pp. 51-53
Lemmens 2005
G.T.M. Lemmens, ‘Nijmegen During the Limbourgs’ Youth, 1380–1400’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 28–33
Exhib. cat. New York 2010
R. Dückers, R. Priem (eds.). The hours of Catherina of Cleves. Devotion, Demons and Daily Life in the Fifteenth Century, New York (The Morgan Library & Museum) 2010
Niessen, Roelofs, Van Veen-Liefrink 2005
W. Niessen, P. Roelofs and M. van Veen-Liefrink, ‘The Limbourg Brothers in Nijmegen, Bourges, and Paris’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 13–27
Noordzij 2009
A. Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen, Hilversum 2009
Nijhoff 1830-1875 (1839)
Is. An. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd, 6 vols., Arnhem 1830-75; Vol. III, Willem en Reinald IV, Hertogen van Gelre uit het Huis van Gulik, 1839
Nijsten 1992, 1993
G. Nijsten, Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371–1473), Kampen 1992
Nijsten 2004
G. Nijsten, In the Shadow of Burgundy: the Court of Guelders in the Late Middle Ages, Cambridge 2004
Peterse and Verhoeven, 2016
H. Peterse, D. Verhoeven et al. (eds.), Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis, Nijmegen 2014
Schenk 1985
J. Schenk, ‘De pijler-, muur- en gewelfschilderingen in de Walburgskerk te Zutphen’, (unpubl. PhD thesis, Univer- sity of Amsterdam) Amsterdam 1985
Van Schevichaven 1910
H.D.J van Schevichaven, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van den handel van Gelre vóór 1400 en zijn betrekkingen’, BMvG, 13 (1910), pp. 89-93
Schimmel 1976
J. A. Schimmel, ‘Burgerboek van Nijmegen 1336–1591’, Nijmegen (unpublished) 1976
Swinkels 2014
L. Swinkels, ‘Wie was de bouwer van de eerste burcht?’, in H. Peterse, D. Verhoeven et al. (eds.), Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis, Nijmegen 2014 pp. 175-190
Tervooren 2005
H. Tervooren et al. (eds.), Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas, Geldern 2005
Thissen 2014
B. Thissen: ‘Centrum en symbool van koninklijk gezag’, in H. Peterse, D. Verhoeven et al. (eds.), Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis, Nijmegen 2014, pp. 73-103
Van Veen 1919
J. S. van Veen, ‘Roomsch-Katholieke geestelijken in Gelderland’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 44 (1919), pp. 105-56
Van Veen 1924
J.S. van Veen, ‘Claus de Werve, Geldersch beeldhouwer uit de veertiende eeuw’, in BMvG, 27 (1924), p. 232
Van Wissing, Kemperink and Kuys 1998- 2014
Van Wissing, Kemperink, Kuys et al. (eds.), Biografisch Woordenboek van Gelderland, Hilversum 1998-2014, II
Westrate 2008
J. Weststrate, In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, 1360-1560, Hilversum 2008
De Wit 1976
J.A. de Wit, ‘Claus van Werve’, in H.G. Bosch et al. (eds.), Heerde historisch gezien, Heerde 1976, pp. 25-26

__________________________________________________________________________________________________________________________________
6.0  Dijon en Côte d’Or, hertogdom Bourgondië
Baron, Jugie and Lafay 2009
F. Baron, S. Jugie, B. Lafay, Les tombeaux des ducs de Bourgogne. De la chatreuse de Champmol au musée des beaux- arts de Dijon. Création, destructions, restaurations, Paris 2009
Exhib. cat. Brussels 1951
P. Quarré et al. (ed.), Le Siècle de Bourgogne, Brussels (Palais des Beaux- Arts) 1951
Campbell 2010
L. Campbell, ‘Suppliers of Artists’ Materials to the Burgundian Court’, in J. Kirby et al., Trade in Artists’ Materials. Markets and Commerce in Europe to 1700, London 2010, pp. 183–185
Exhib. cat. Dijon 1951
P. Quarré (ed.), Le Grand siècle des ducs de Bourgogne, Dijon (Musée des Beaux-Arts) 1951
Exhib. cat. Dijon/Cleveland 2004
S.N. Fliegel and S. Jugie (eds.), L’Art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 1364- 1419 and Art from the Court of Burgundy. The Patronage of Philip the Bold and and John the Fearless 1364–1419, Dijon (Musée des Beaux-Arts de Dijon)/Cleveland (Cleveland Museum of Art) 2004
Gavelle 1929
E. Gavelle, ‘Claus de Werve, tailleur d'images de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, était-il de Hattem?’, Revue du Nord, 15 (1929), pp. 78-79
Gavelle 1930
‘A propos de la note de M. le Lieutenant-Colonel Andrieu sur Claus van de Werve’, Revue du Nord, 16 (1930), pp. 123-25
Laurent and Quicke 1939
H. Laurent, F. Quicke, Les origines de l’Etat bourguignon. L’accession de la maison de Bourgogne aux duchés de Brabant et de Limbourg (1383-1407). Première partie: Jusqu’à l’acquisition du duché de Limbourg et des terres d’Outre-Meuse (1383-1396), Brussels 1939
Loo 2018
B. van Loo, De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen, Amsterdam 2018
Monget 1898
C. Monget, La Chartreuse de Dijon d’après les documents des archives de Bourgogne, 2 vols., Montreuil-sur-Mer 1898
Petit 1888
E. Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419) d'après les comptes de dépenses de leur hôtel / recueillis et mis en ordre, Paris 1888
Prost and Prost 1908-1910
B. Prost and H. Prost, Inventaires Mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363 –1477), vol. 2, Paris (I) 1908, (II) 1910
Quarré 1976
M. P. Quarré, ‘Le lieu d’origine de Claux de Werve imagier des ducs de Bourgogne’, in Mémoires de la Commis- sion des Antiquités du Département de la Côte-d’Or, 30 (1976-77), pp. 345-51
Schnerb 2008
B. Schnerb, ‘La croix de Saint-André, ensaigne congnoissable des Bourguignons’, in M. Aurell et al. (eds), Signes et couleurs des identités politiques du Moyen Âge à nos jours, Rennes 2008, pp. 45-55
Slanicka 2002
S. Slanicka, Krieg der Zeichen. Die visuelle Politik Johanns ohne Furcht und der armagnakisch-burgundische Bürgerkrieg, Göttingen 2002

__________________________________________________________________________________________________________________________________
7.0  Heraldiek en ridderschap
Van Anrooij 1990
W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam 1990
Van Anrooij 1991
W. van Anrooij, ‘The Gelre Wapenboek and its Most Important Miniatures’, in K. van der Horst, J. C. Klamt (eds.), Proceedings of the Congress on Medie- val Manuscript Illumination in the Northern Netherlands, Utrecht 10–13 December 1989, Doornspijk 1991, pp. 295–302
Van Anrooij 2014
W. van Anrooij, ‘Armorials, Heralds and Heraldry around 1400. The importance of the manuscript and the cultural- historical context’, in A. van Egmond, C. Chavannes-Mazel (eds.), Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New Facts and Features, Amsterdam 2014, pp. 116–129
Clemmensen 2016
S. Clemmensen, The Lyncenich armorial, Bibliotheque Royale de Belgique Brussel, Fonds Houwaert II.6567, 2016
Van de Cruijs, van Eeckhout 2017
M. van de Cruys, J-M van Eeckhout, Orde van het Gecken Gesellschaft (12 November 1381). Poging tot een kritische benadering van een veel behandeld onderwerp (Wijnegem: Homunculus, 2017)
Van Doormalen 2018 
A. van Doornmalen, De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied (ca.1075 - ca.1400), proefschrift (Leiden: Universiteit van Leiden Repository, 2018), p. 152.

Flokstra and Jahn 2003
M. Flokstra, R.G. Jahn, ‘“Heraut Gelre”, de rol van de middeleeuwse heraut en de Gelderse ridderschap in de “Codex Gelre”’, in J. Stinner, K.H. Tekath (eds.), Het hertogdom Gelre, Utrecht 2001, pp. 315–322
De Framond 1994
M. de Framond, ‘Les armoiries de la maison d’Armagnac’, Revue française d’héraldique et de sigillographie, 64 (1994) pp. 73-90
Hablot 2000
L. Hablot, ‘La mise en signes du livre princier à la fin du Moyen Âge, emblématique, histoire politique et codicologie’, Gazette du livre médiéval, 36 (2000), pp. 25-35
Hablot 2001a
L. Hablot, La devise, mise en signe du prince, mise en scène du pouvoir. L’emblématique des princes en Europe à la fin du Moyen Âge, (unpubl. doc. thesis University of Poitiers), Poitiers 2001
Hablot 2001b
L. Hablot, 'Animal emblème, animal de légende, le cygne, une devise princière à la fin du Moyen Âge’, in Histoire de l’Art, 49 (2001), pp. 51-64
Hablot 2006
L. Hablot, ‘La devise, un signe pour les princes de la fin du Moyen Âge’, in E. Taburet (ed.), La création artistique en France autour de 1400, Paris 2006
Hablot 2009
L. Hablot, ‘Mise en signe du livre, mise en scène du pouvoir. Armoiries et devises dans les manuscrits de René d’ An- jou’, in Splendeurs de l’enluminure, Le roi René et les livres, exhib. cat. Angers (Chateau d' Angers), 2009, pp. 167-77 and 248-55
Hablot 2013
L. Hablot, ‘Or des Dieux, fruit de jouvence ou couleur du traître: L’orange au Moyen Age’, in J. Grévy et al. (ed.), Vert et Orange. Deux couleurs à travers l’histoire, Limoges 2013, pp. 21-32
Hablot 2014
L. Hablot, ‘L'emblème et le livre, entre appropriation et représentation’, in K. Ueltschi (ed.), L'univers du livre médiéval. Substance, lettre, signe, Paris 2014, pp. 257-85
Hablot and Hiltmann 2017
L. Hablot, T. Hiltman (ed.), Heraldic Artists and Painters, Heraldic Studies 2, Ostfildern 2017
Hechberger 2004
W. Hechberger, Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter, Enzyklopädie deutscher Geschichte 72 (München 2004: Oldenbourg Verlag).
Hechberger 2005
W. Hechberger, Adel im fränkische-deutschen Mittelalter: Zur Anatomie eines Forschungsproblems (Mittelalter-Forschungen), 2005

Hechberger 2006
W. Hechberger, ‘Adel und Herrschaft: Überlegungen zu Voraussetzungen adliger Herrschaftsbildung im hohen Mittelalter’, Rheinische Vierteljahrsblätter, 2006.
Jacob 2001
R. Jacob, ‘La Tour, le cheval et le cygne: sur la symbolique de la seigneurie dans le paysage et le droit coutumier de France du Nord’, in J. Claustre et al. (eds.), Un moyen Âge pour aujourd’hui, Paris 2001
Keen 1984
M. Keen, Chivalry, New Haven 1984
Lyna 1934
F. Lyna, ‘Een groot Miniatuurschilder Henen, alias Gelre’, Oud Holland, 51 (1934), 29-39 (p. 34)
Muller Fz 1882
S. Muller Fz., ‘Die Hollantsche Cronike van den Heraut’, in Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, II 1882, Arnhem 1882
Paravicini 1989-95
W. Paravicini, Die Preußenreisen des europäischen Adels, Beihefte der Francia, 17.1, 2 vols, Sigmaringen 1989-95
Pastoureau 1984
M. Pastoureau, ‘L’effervescence emblématique et les origines héraldiques du portrait au XIVe siècle’, Bulletin de la société nationale des Antiquaires de France, 399 (1984), pp. 108-15
Pastoureau 1998
M. Pastoureau, Les emblèmes de la France, Paris 1998
Pastoureau 2009
M. Pastoureau, L'Art héraldique au Moyen Âge, Paris 2009
Van Winter 1962

Jkvr. M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, Utrecht, 1962 (dissertatie Universiteit van Utrecht)
Van Winter 1965
Jkvr. M. van Winter, Ridderschap. Ideaal en werkelijkheid, Bussum, 1965.
Van Winter 1969
Jkvr. M. van Winter, Johanniters, Tempeliers, Duitse orde: drie geestelijke ridderorden, Kampen, [1969].
Villela-Petit 2001
I. Villela-Petit, ‘Devises de Charles VI dans les Heures Mazarine, la personalisation d’un manuscrit’, Scriptorium, 55 (2001), pp. 80-92
Wagner 1936 (1956)
A. Wagner, Heralds and Heraldry in the Middle Ages; an Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds, Oxford 1936
Wagner 1959
A.Wagner, ‘The Swan Badge and the Swan Knight’, Archaeologia, 97 (1959), pp. 127-38
Woodcock and Robinson 1988
Th. Woodcock, J.M. Robinson, The Oxford Guide to Heraldry, Oxford 1988
 
8.0 Hertogdom Gulik
Bers 1969
G. Bers, ‘Die Herrschaft Vierzon, ein Lehen der jülicher Dynasten in Frankreich’, Beiträge zur Jülicher Geschichte, 25 (1969), pp. 1-19
Dinstühler 1989
H. Dinstühler, Die Jülicher Landrentmeisterrechnung von 1434, 1435, Schriften zur rheinischen Geschichte, 9, Bonn 1989
Ernsing 1885
R. Ernsing, Wilhelm III. von Jülich als Herzog von Geldern (1372 - 1393), Münsterische Beiträge zur Geschichts- forschung 8, Paderborn and Münster 1885
Herborn and Mattheier 1981
W. Herborn, K. Mattheier, Die älteste Rechnung des Herzogtums Jülich. Die Landrentmeister-Rechnung von 1398/ 1399, Jülich 1981
Sloet 1882
L.A.J.W. Sloet, ‘De reis van Willem van Gulik, Hertog van Gelre en Graaf van Zutfen, naar Londen, in het jaar 1390’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3, (1882), no. 1, pp. 319–36

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9.0  Materiaal, onderzoek en techniek
Bescoby, Rayner, Tanimoto 2010
J. Bescoby, J. Rayner, S. Tanimoto, 'Dry drawing media’, in J. Ambers et al. (ed.), Italian Renaissance Drawings. Technical Examination and Analysis, London 2010, pp. 39–56
Buck 2006
S. Buck, ‘Netherlandish Drawing and Manuscript Illumination’, in E. Morrison, Th. Kren, Flemish Manuscript Painting in Context. Recent Research, Los Angeles 2006
Van Buren 1997
A. van Buren, ‘Problems and possbilities of the reflectography of manucripts’, in Dessins sous-jacent et technologie de la peinture, Louvain-la-Neuve 1997, pp. 19–28
Van Buren 1999
A. van Buren, ‘The First Campaign for Jean de Berry’s Book of Hours, Prayers and Masses’, in H. Veroug- straete and R. van Schoute, Le dessin sousjacent et la technologie dans la peinture. Colloque XII, 11–13 septembre 1997. La Peinture dans les Pays- Bas au XVIe siècle. Pratiques d’atelier, infrarouges et autres méthodes d’investigation, Louvain 1999
Exhib cat. Cambridge 2016
S. Panayotova, Colour. The Art & Science of Illuminated Manuscripts, Cambridge, Fitzwilliam Museum, 2016
Campbell 2010
L. Campbell, ‘Suppliers of Artists’ Materials to the Burgundian Court’, in J. Kirby et al., Trade in Artists’ Materials. Markets and Commerce in Europe to 1700, London 2010, pp. 183–185
Fletcher 2005
S. Fletcher, ‘The Papers and Their Watermarks’, in P. Parshall, R. Schoch (ed.), Origins of European Printmaking, exhib. cat., Washington (National Gallery of Art) 2005
Hand 2015
J.O. Hand, ‘Masters of Silverpoint in the Netherlandish Renaissance’, in S. Sell and H. Chapman (eds.), Drawing in Silver and Gold. Leonardo to Jasper Johns, exhib. cat. Washington 2015, pp. 25–38
Hindman and Farquhar 1977
S. Hindman, D. Farquhar, Pen to Press. Illustrated Manuscripts and Printed Books in the First Century of Printing, College Park, Maryland 1977
König 2003b
E. König, ‘How Did Illuminators Draw? Some Fifteenth-Century Examples, Mostly Flemish’, Master Drawings, 41 (2003), pp. 216–27

Krieger 1995
M. Krieger, Grisaille als Metapher. Zum Entstehen der Peinture en Camaïeu im frühen 14. Jahrhundert, Vienna 1995
Lawson 2005
M. Lawson, ‘The Belles Heures of Jean, Duc de Berry. The Materials and Techniques of the Limbourg Brothers’, in exhib. cat. Nijmegen 2005, pp. 149–63
Lawson 2008
M. Lawson, ‘Technical Observations. Materials, Techniques, and Conservation’, in Husband 2008, pp. 325–41
Nash 2010
S. Nash, 'Pour couleurs et autres choses pris de lui...', The Supply Acquisition, Cost and Employment of Painters' Materials at the Burgundian Court, c. 1375-1415', in J. Kirby, S. Nash and J. Cannon (eds.), Trade in Artists' Mate- rials, Markets and Commerce in Europe to 1700, London 2010, pp. 97-182
Needham 2009
P. Needham, ‘Prints in the Early Printing Shops’, in The Woodcut in Fifteenth Century Europe, Washington 2009
Exhib. cat. New York 2009
M. Holcomb, Pen and Parchment: Drawing in the Middle Ages, New York (The Metropolitan Museum of Art) 2009
Ricciardi, Delaney, Facini et al. 2013
P. Ricciardi, J. Delaney, M. Facini, L. Glinsman, ‘Use of imaging spectroscopy and in situ analytical methods for the characterization of the materials and techniques of 15th century illuminated manuscripts’, Journal of the American Institute for Conservation, 52 (2013), no. 1, pp. 13–29
Scheller 1987
‘Towards a typology of medieval drawings’, in Walter L. Strauss (ed.), Drawings defined, New York 1987, pp. 13-34
Scheller 1995
R.W. Scheller, Exemplum. Model-Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (c. 900- c. 1470), Amsterdam 1995
Szafran et al. 2011
Y. Szafran, C. Namowicz, C. Schmidt Patterson, C. Sciacca, K. Trentelman, N. Turner, ‘Painting on parchment and panel: an exploration of Pacino di Bonaguida’s technique’, in M. Spring, Study ing Old Master Paintings. Technology and Practice, London 2011
Turner 2005
N. Turner, ‘The Manuscript Painting Techniques of Jean Bourdichon’, in T. Kern, M. Evans (ed.), A Masterpiece reconstructed. The Hours of Louis XII, Los Angeles 2005, pp. 63–79
 
10.0 Klassieke oudheid
Clemens 2003
L. Clemens, Tempore Romanorum constructa. Zur Nützung und Wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des Mittelalters, Stuttgart 2003
Van der Heijden 2016
P. van der Heijden, Grens van het Romeinse rijk, Limes in Gelderland, Utrecht 2016

__________________________________________________________________________________________________________________________________

11.0 Karel IV, keizer Heilig Rooms Rijk
Fantysová-Matejková 2012
J. Fantysová-Matejková, ‘The Holy Roman Emperor in the Toils of the French Protocol: The Visit of Charles IV to France’, Imago Temporis. Medium Aevum, 6 (2012), pp. 223-48
Janssen 1978
W. Janssen, ‘Karl IV und die Lande an Niederrhein und Untermaas’, Blätter für deutsche Landesgeschichte–Gesamtverein, B. 114 (1978), pp. 203-241
Kintzinger 2006
M. Kintzinger, 'Zeichen und Imaginationen des Reiches', in B. Schneidmüller, S. Weinfurter (eds.), Heilig-Römisch-Deutsch. Das Reich im Mittelalterlichen Europa, Dresden 2006
Schäfer 1989
Th. Schäfer, Imperii insignia: sella curulis und fasces. Zur Repräsentation römischer Magistrate, Mainz 1989
Spiess 2015
K. H. Spiess, 'Königliche und fürstliche Performanz', in K. Oschema, C. Andenna, G. Melville, J. Pletzer (eds.), Performanz der Mächtigen. Rangordnung und Idoneität in höfischen Gesellschaftendes späten Mittelalters, Ostfildern 2015
Spvacek 1978
J. Spvacek, Karl IV. Sein Leben und sein staatsmännische Leistung, Prague 1978
Stollberg-Rilinger 2013
B. Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte Kleider: Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, München 2013
Vlček, J. Bartoníček, J. Royt
E. Vlček, J. Bartoníček, J. Royt (eds.)
Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia, Prague, 2016

__________________________________________________________________________________________________________________________________
12.0 De Nederlanden
Bakker 2004
B. Bakker, Landschap en Wereldbeeld. Van Van Eyck tot Rembrandt, Bussum 2004
Hoogewerff 1936
G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, vol. 1, The Hague 1936
Hoogewerff 1954
G.J. Hoogewerff, ‘De schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1440’, in H.E. van Gelder, J. Duverger (eds.), Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Van de Middeleeuwen tot onze tijd, vol. 1, Utrecht 1954, pp. 180–203
Hoogewerff 1961
G. J. Hoogewerff, ‘Gelderse Miniatuurschilders in de eerste helft van de XVe eeuw’, Oud Holland, 1961, pp. 3-49
Hymans 1911
H. Hymans (ed.), Die Servatius-Legende Ein niederländisches Blokbuch, Berlin 1911
Gumbert 1989
J.-P. Gumbert, The Dutch and their Books in the Manuscript Age, Panizzi- lectures 1989, London 1990
Hamburger 1987-88
J. Hamburger, ‘The Casanatense missal and painting in Guelders in the early fifteenth century’, Wallraf-Richartz- Jahrbuch, 48/49 (1987-88), pp. 7-44
Havard 1876
H. Havard, La Hollande pittoresque les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg, Paris 1876
De la Haye 1985
R. de la Haye, De bisschoppen van Maastricht, Maastricht 1985
De la Haye 2006
R. de la Haye (ed.), Sint Servaas volgens Jocundus, Maastricht 2006
De la Haye 2015
R. de la Haye, ‘Kerk en cultuur in de vroege Middeleeuwen’ in P. Tummers et al. (eds.), Limburg. Een geschiedenis, 3 vols., Maastricht 2015
Henschenius 1680
G. Henschenius et al. (ed.), Acta Sanctorum. May III, Antwerp 1680
Heyder 2012
J.C. Heyder, ‘De boekverluchting en de beginjaren van Jan van Eyck’, in exhib. cat. Rotterdam 2012, pp. 58-65
Koldeweij and Pesch 1984
A. Koldeweij, P. Pesch, Het blokboek van Sint Servaas/Le livre xylographique de Saint Servais, Utrecht 1984
Koldeweij 1985
A. Koldeweij, Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de Middeleeuwen, Assen 1985
Koldeweij and Van Vlijmen 1985
A. Koldeweij, P. van Vlijmen, Schatkamers uit het Zuiden, exhib. cat. Utrecht (Museum Catharijneconvent) 1985
Koldeweij et al. 2006
A.M. Koldeweij et al., De Middeleeuwen en de zestiende eeuw (De schilderkunst der Lage Landen, vol. 1), Amsterdam 2006
Koldeweij 2011
J. Koldeweij, 'Les arts à la fin du xve et au xvie siècle : quelle identité pour les Pays-Bas septentrionaux ?', in Perspective. La revue de L ́INHA, 4, 'Les Pays Bas' (2011), pp. 702-22
Kroos 1985
R. Kroos, Der Schrein des Heiligen Servatius in Maastricht und die vier zugehörigen Reliquiare in Brüssel, Munich 1985
Kuys 2014
J. Kuys, Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht, Hilversum 2014
Marrow 1968
J.H. Marrow, ‘Dutch Manuscript Illumination before the Master of Catharine of Cleves. The Master of the Morgan Infancy Cycle’, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 19 (1968), pp. 51–113
Marrow 1991
J.H. Marrow, ‘Dutch Manuscript Painting in Context. Encounters with the Art of France, the Southern Netherlands and Germany’, in K. van der Horst, J. C. Klamt (eds.), Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands, (Utrecht, 10–13 December 1989), Doorn- spijk 1991, pp. 53–88
Meisma 1905
K. Meisma, ‘De aflaatbrieven van de St. Walburgiskerk te Zutphen’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 30 (1905), pp. 226-57
Mekking 1986
A. Mekking, De Sint-Servaaskerk te Maastricht, Zutphen 1986
Van Oostrom 1987
F.P. van Oostrom, Het Woord van Eer. Literatuur aan het Hollandse Hof omstreeks 1400, Amsterdam 1987
Panhuysen 2011
T. Panhuysen, 'Sleutelfiguren uit de vroegste geschiedenis van de Sint-Servaasabdij van Maastricht', Publications de la Société Historique et Achólogique dans le Limbourg, 147 (2011), pp. 9-62
Panhuysen 2017
T. Panhuysen, 'Archaeological observations and excavations in and around the Vrijthof square in Maastricht: a review', in F. Theuws, M. Kars (eds.), The Saint-Servatius complex in Maastricht. The Vrijthof excavations (1969- 1970), Bonn 2017
Panofsky 1953
E. Panofsky, Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character, 2 vols., Cambridge, MA 1953
Ruelens 1911
C. Ruelens, ‘Légende de Saint Servais’: Documents iconographiques et typographiques de la Bibliothèque Royale de Belgique. Facsimile photolitographiques Brussels 1877
Exhib. cat. Utrecht 1985-86
A. Koldeweij, P. van Vlijmen, Schatkamers uit het Zuiden, exhib. cat. Utrecht (Museum Catharijneconvent) 1985-86
Exhib. cat. Utrecht/ New York 1989–90
H.L.M. Defoer, A.S. Korteweg and W.C.M. Wüstefeld (eds.), The Golden Age of Dutch Manuscript Painting, exhib. cat. Utrecht (Museum Catharijneconvent), New York (Pierpont Morgan Library) 1989-1990

__________________________________________________________________________________________________________________________________

13.0 Frankrijk
Beaune 1985
C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris 1985
Jarry 1889
E. Jarry, La vie politique de Louis de France, duc d’ Orléans, 1372-1407, Paris 1889
Juvenal des Ursins 1854
J. Juvénal des Ursins, 'Histoire de Charles VI, roy de France, 1388-1473', in L-G. Michaud, J-J. Poujoulat (eds.), Nouvelle collection des mémoires relatifs à l’histoire de France, Paris 1854
Lebailly 2005
E. Lebailly, ‘Le dauphin Louis, duc de Guyenne, et les arts précieux’, Bulletin monumental, 165 (2005), pp. 357-74
Lecoy de la Marche 1875
A. Lecoy de la Marche, Le Roi René, sa vie, son administration, Paris 1875
Meiss 1956
M. Meiss, ‘The Exhibition of French Manuscripts of the XIII–XVI Centuries at the Bibliothèque Nationale’, The Art Bulletin 37 (1956), no. 3, p. 195
Mesqui 2008
Jean Mesqui, ‘Le château de Pierrefonds. Une nouvelle vision du monument’, Bulletin Monumental, 166 (2008), pp. 197-245
Pannier 1874
L. Pannier, ‘Les joyaux du duc de Guyenne’, Revue Archéologique, 1874, 71, art. 16
Exhib. cat. Paris 1904
H. Bouchot, L’Exposition des primitifs Français. La Peinture en France sous le Valois, Paris (Musée du Louvre) 1904
Exhib. cat. Paris 1981
F. Avril, F. Baron, D. Gaborit-Chopin (eds.), Les Fastes du Gothique. Le siècle de Charles V, Paris (Grand Palais) 1981
Exhib. cat. Paris 1991
F. Avril (ed.), La Passion des manuscrits eluminés. Bibliophiles français 1280–1580, Paris (Bibliothèque nationale de France) 1991
Exhib. cat. Paris 1993
F. Avril and N. Reynaud, Les Manuscrits à peintures en France, 1440– 1520, Paris (Bibliothèque nationale de France) 1993
Exhib. cat. Paris 2001
J. Durand et al., Le Trésor de la Sainte Chapelle, Paris (Musée du Louvre) 2001
Exhib. cat. Paris 2003
F. Avril (ed.), Jean Fouquet. Peintre et enlumineur du XVe siècle, Paris (Bibliothèque nationale de France) 2003
Exhib. cat. Paris 2004
E. Taburet-Delahaye, F. Avril (eds.), Paris 1400. Les arts sous Charles VI, Paris (Musée du Louvre) 2004
Pinoteau 2003
H. Pinoteau, La symbolique royale française Ve-XVIIIe siècles, La Roche-Rigault 2003
De Pizan 1967
C. de Pizan, Le Livre du corps de policie, ed. by Robert H. Lucas, Geneva 1967
Taburet 1999
E. Taburet, ‘L’orfèvrerie’, in C. Prigent (ed), Art et société en France au XVe siècle, Paris 1999
Villela-Petit 2001
I. Villela-Petit, ‘Devises de Charles VI dans les Heures Mazarine, la personalisation d’un manuscrit’, Scriptorium, 55 (2001), pp. 80-92

__________________________________________________________________________________________________________________________________
14     Nederrijnland
Andernach 1981
N. Andernach, Regesten des Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Band 8: 1370-1380 (Friedrich von Saarwerden) (Düsseldorf: Droste Verlag Gmb, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde: 21, 1981
Benz 1911
F. Benz, ‘Geschichtliche Nachrichten über die Insel hinter Lüttingen und den Rheinlauf unterhalb des Fürstenberges bei Xanten’, in Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiozese Köln, Neunzigstes Heft (Keulen: J&W Boisserée, 1911), pp. 101-19.
Fahne 1848
A. Fahne, Geschichte der Kölnischen, Jülischen und Bergischen Geslechter in Stammtafeln, Wappen, Siegeln und Urkunden, deel I Stammfolge und Wappenbuch (Keulen en Bonn: Verlag J.M. Heberle, 1848).
Ilger 1921
Th. Ilger, Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien. Herzogtum Kleve, Ämter und Gerichte, deel I (Bonn: P. Hanstein, 1921)
Lacomblet 1840 [1966]
T. J. Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte Niederrheins oder der Erzstifts Köln, der Fürstentümer Jülich und Berg, Geldern, Moers, Kleve und Mark und der Reischstifte Elten, Essen und Werden, deel 2, 1201-1300 ( Düsseldorf, 1840; Aalen: Scientia Verlag, 1966)
Lacomblet 1853
T. J. Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte Niederrheins oder der Erzstifts Köln, der Fürstentümer Jülich und Berg, Geldern, Moers, Kleve und Mark und der Reischstifte Elten, Essen und Werden, Band III, deel 1, 1301-1400 ( Düsseldorf: H. Voss, 1853)
Oediger 1982
F.W. Oediger, Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien: Grafschaft Kleve, 2: Das Einkünfte Verzeichnis der Grafen Dietrich IX von 1319 und drei kleinere Verzeichnisse der rechtsrheinischen Bereichs, deel I, Düsseldorf, 1982.
Roelen 2013
Martin Wilhem Roelen, Untergang und Neubeginn. Vom alten und neuen Büderich (Wesel, Selbtsverlag des Stadtarchivs Wesel, 2013), pp. 9-26.
Rose en Schalles 1986
C. Rose, H-J. Schalles (red.), Das Stift von Xanten (Xanten: Regionalmuseum Xanten, 1986), p. 24.
Sauerland 1910 [1901-1913]
H.V. Sauerland, Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, Bonn (Veröffentlichen des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes III), 1910.
Thissen 2012
B. Thissen, ‘Die Präsenz des St. Viktor-Stiftes als Grundherr im Rhein-Maasgebiet im Spätmittelalter’, in Dieter Geuenich, Jens Lieven (red.), Das St. Viktor-Stift Xanten. Geschichte und Kultur im Mittelalter, Veröffentlichungen des Historischen Vereins für den Niederrhein. Neue Folge, Band 1 (Keulen, Weimar, Wenen: Böhlau-Verlag, 2012), pp. 168-199.
Weibels 1959
F. Weibels, Die Grundherrschaft Xanten im Mittelalter, Studien und Quellen zur Verwaltung eines mittelalterlichen Stifts am unteren Niederrhein, Niederrheinische Landeskunde III. Schriften zur Natur und Geschichte des Niederreheins (Neustadt/Aisch: Ph. C. W. Schmidt, 1959), pp. 18-27.
Wensky 1985
M. Wensky, Büderich, Rheinische Städteatlas, Lieferung VIII, nr. 43 (Bonn: Landschaftsverband Rheinland, 1985), pp. 1-3
Wilkes 1937
C. Wilkes, Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des Archdiakonats und Stifts Xanten, Bonn (Veröffentlichen des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes III), 1937. 

Onze Gewaardeerde Partners