Augustus

Augustus
Op de achtergrond wordt het Château d’Étampes, een van de kastelen van de hertog van Berry, getoond. Op dit schilderij wordt de vroegste poging, in de westerse schilderkunst, gedaan om de breking van het licht in het water realistisch weer te geven.

Een adellijk gezelschap is op valkenjacht en op de achtergrond zijn enkele lieden nog aan het werk op een mooie zomermiddag. Een valkenier begeleidt het gezelschap. Het was in de middeleeuwen enorm populair om op klein wild en gevogelte te jagen met behulp van getrainde valken of andere roofvogels. In de tijd van Karel de Grote verspreidde de sport zich verder over Europa en werd populair. Het paleis van Karel in Nijmegen kreeg dan ook de naam ‘Valkhof’.

In het tafereel zien we ook het dameszadel, geïntroduceerd vlak voor 1400. Voorheen reden vrouwen op dezelfde manier als mannen. Het speciale dameszadel werd al snel mode in heel Europa.

Onze Gewaardeerde Partners