Februari

Februari
Dit schilderij wordt beschouwd als de eerste echte winterscène uit de geschiedenis van de West-Europese kunst. We weten zeker dat de Gebroeders de contouren van dit schilderij hebben geschetst en enkele onderdelen hebben uitgewerkt. Het astrologische timpaan is ook zeker door hen geschilderd, de rest is onduidelijk of het volledig van hun hand is.

Het tafereel laat het harde boerenleven in de winter zien. De details en het realisme in dit schilderij is ongekend voor deze periode in de kunstgeschiedenis. Door geleidelijke verkleining en coulisse-effect is een dieptewerking gecreëerd.

De afbeelding laat het dagelijkse leven in de late middeleeuwen zien: van vlechtwerk tot bijenteelt tot houthakken.

Onze Gewaardeerde Partners