Mei

Mei
Op de eerste dag van mei was het lentefeest in laatmiddeleeuws Frankrijk. Ze vierden het oude Keltische vruchtbaarheidsfeest Beltane. Men trok in een optocht door de bossen en velden om daar te dansen en elkaar het hof te maken. Iedereen droeg groene kleren met groene slingers en kransen. Op de afbeeldingen zien we een groep uit de allerhoogste adel.

De compositie ging tegen de traditie van de late middeleeuwen in. In plaats van de hele scène weer te geven, zien we slechts een onderdeel. Dit is nu een heel normaal fenomeen, maar toentertijd was slechts een stuk van het tafereel zien zeer ongewoon.

De compositie is opgezet in een aantal v-vormige coulissen. De overheersende kleur is natuurlijk groen. Heldere en duurzame verfstoffen waren zeer kostbaar, waardoor dit waarschijnlijk een natuurgetrouw tafereel was. Er waren bovendien wetten die het eenvoudige lieden verbood om felle kleuren te dragen.

Onze Gewaardeerde Partners