De geboorte van Jezus

De Geboorte van Jezus
De Gebroeders van Limburg hebben het verhaal van Jezus’ geboorte geschilderd in al zijn facetten en details. Ze hebben elementen uit zowel het evangelie van Matteüs en Lucas gebruikt en nog veel anekdotische bijzonderheden uit de vrome overlevering. Het centrum van de compositie wordt ingenomen door het wonder van de Drie-eenheid (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Het kind Jezus baadt in het goddelijke licht, geflankeerd door zijn moeder Maria en zijn pleegvader Jozef. Een groep herders luistert naar een engel die het wonder verkondigt.

In het laatmiddeleeuws Europa werd de interpretatie van Franciscus van Assisi van het kerstverhaal steeds populairder. Jezus werd geboren in nederige omstandigheden, in een voederbak met stro in een armoedige stal met eenvoudige lieden en boerderijdieren om zich heen. Deze basis gebruikten de Gebroeders ook voor hun weergave. Met goud gaven ze het contrast aan tussen de hemelse afkomst en de aardse missie van het kind.

Onze Gewaardeerde Partners