Een plattegrond van Rome

Een plattegrond van Rome

Voor de Westerse Schisma (1378-1417) was het traditie geworden, vanaf de vierde eeuw, dat de paus tijdens de veertigdaagse vastentijd elke dag in een andere parochiekerk de mis las. Hertog de Berry was zeer ongelukkig met de kerkscheuring. In tegenstelling tot de meeste Fransen, die de tegenpaus in Avignon steunden, erkende hij de paus van Rome. De hertog liet daarom een miniatuur van de stad Rome met de veertig kerken schilderen. Zo voelde hij zich in geest verbonden met de bisschop van Rome. Het is een geïdealiseerd beeld van Rome, maar wel hetgeen wat pelgrims naar de Eeuwige stad bleef trekken.

Belangrijk voor de interpretatie van de kaart is de positie van de kerk van Sint Paulus buiten de muren. Het noorden is in de afbeelding dus het zuiden. Hierdoor kunnen we de rest ook herkennen: links van de Sint-Pauluskerk,maar wel net binnen de muren, de Sint Jan van Lateranen. Links van de Sint Jan zien we de roze tempel van Castor en Pollux en daarnaast, tegen het aquaduct aan, de kerk van het H. Kruis van Jeruzalem. De rechterarm van het aquaduct leidt naar het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius. Meteen daarnaast zien we het Colosseum. Het is duidelijk dat de schilder het origineel nooit heeft gezien. Rechts van het Colosseum wordt de Palatijnse heuvel bekroond door een groot gotisch gebouw. Daaronder vinden we de triomfboog van Titus, de kerk van de Heilige Francesca Romana en de heuvel van het Capitool (met galg). Linksboven daarvan is de kerk van de Heilige Maria Maggiore, met daaronder weer de Zuil van Trajanus en de Zuil van Antoninus Pius, met rechts daarvan een klein rond gebouwtje dat het enorme Pantheon moet verbeelden.

Helemaal onder aan de afbeelding, buiten de muren, overspannen twee bruggen de Tiber, de Ponte Milvio en de brug van de Engelenburcht. Ten slotte zien we midden in de rivier het Tibereiland met daarnaast de wijk Trastevere met de twee grote Santa Maria kerken en daaronder de Città Leonina, later het Vaticaan genoemd, met het grote middeleeuwse Sint-Pietercomplex.

Onze Gewaardeerde Partners