De aankondiging aan de herders

De aankondiging aan de Herders
De eenvoud waarin de zoon van God was geboren, werd in de Middeleeuwen graag benadrukt. Zijn pleegvader was een eenvoudige timmerman en de eerste kraamvisite was een stel schaapherders. Herders waren een ruw, ongeletterd volk. De middeleeuwers waren gefascineerd door deze haast onvoorstelbare verheffing van de laagste kaste in de samenleving.

De Gebroeders gebruikten de kleuren blauw en groen om deze wonderbare ontmoeting van hemel en aarde te verbeelden. Een koor van engelen wordt zingend afgebeeld alsof wij het tafereel zien dat zij beschrijven in hun lied. Het schilderij heeft de typische karakteristieken van de kunst uit de Noordelijke Nederlanden: Naturalisme, liefde voor detail en het alledaagse leven als inspiratiebron.

Onze Gewaardeerde Partners