Visitatie (Maria bezoekt Elisabeth)

Visitatie (Maria bezoekt Elisabeth)
Maria voelde een sterke wens om haar nicht Elisabeth te bezoeken. Zij woonde enkele dagreizen van Nazareth vandaan, in Karem. Toen Maria Elisabeth begroette, gebeurde wat de engel Gabriël eerder had voorspeld aan Elisabeths man, de vrome priester Zacharias. Het ongeboren kind sprong van vreugde op, in de schoot van de oude vrouw en werd door de nabijheid van de Verlosser geheiligd en bevrijd van de erfzonde. Vervuld van de Heilige Geest kende ook Elisabeth het geheim van haar nicht en riep uit: ‘Wees gegroet Maria, gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot!’. Deze uitspraak wordt tegenwoordig nog door miljoenen gelovigen uitgesproken in het katholieke ‘weesgegroetje’.

Dit tafereel uit het leven van de Maagd Maria is ook minstens twee maal door de Gebroeders geschilderd. In het getijdenboek ‘Les Très Riches Heures du Duc de Berry’ hebben ze enkele grappige taferelen in de marges geschilderd om de serieuze afbeelding te verluchten: van een oude man met een doedelzak tot een ridder die zich verdedigt tegen een slak.

Onze Gewaardeerde Partners