Gebroeders Van Lymborch

De drie broers Herman, Paul en Johan van Lymborch, geboren tussen 1385 en 1388 in Nijmegen, veroverden de kunstwereld met hun fenomenale miniaturen, waarvan er circa 662 bewaard zijn gebleven. Dankzij hun opleiding in het familieatelier Maelwael-Van Lymborch aan de Burchtstraat, leerden zij al jong de vele vaardigheden van een ambachtsman. In 1400 vervolgden zij hun opleiding in Parijs. Vanaf 1402 traden Paul en Johan, toen slechts 17 en 14 jaar, in dienst van Filips de Stoute op voordracht van hun oom Johan Maelwael. De broers vervaardigden in Parijs 384 volledige en 128 onvolledige miniaturen van een Bible moralisée. Na de dood van de Bourgondische hertog in 1404 stelde Jan, hertog van Berry, de drie broers aan als hofkunstenaar en later als zijn kamerdienaar. Voor hem vervaardigden zij de Belles Heures (1405-1409; coll. Metropolitan Museum) en Très Riches Heures du duc de Berry (1411/12-1416; coll. Musée Chantilly, Condé). Deze getijdenboeken behoren door hun fabelachtige verfijning tot de belangrijkste uit de Late middeleeuwen. Tussen de bedrijven door keerden zij met enige regelmaat terug naar Nijmegen om hun bezit aan onroerend goed veilig te stellen. 

In 1416 overleden zij, waarschijnlijk aan de pest, evenals hun opdrachtgever.

Hun werk is vernieuwend, omdat voor het eerst paginavullende landschappen werden geschilderd, met overtuigend slagschaduw, een fel realisme en sprankelende, peperdure kleurpigmenten die nog niets van hun kleurkracht hebben verloren. De complexe, mathematische  composities doen niet onder voor die van Johan Vermeer. Opvallend is tevens dat tot een eeuw na hun dood, zowel in hun geboorteland als in andere West-Europese landen hun werk inspiratiebron is geweest voor kunstenaars.

Met het kunstenaarsgeslacht Maelwael-Van Lymborch begint de Nederlandse schilderkunst.

Bible Moralisée

Getekend Getijdenboek

LES TRES BELLES HEURES DE NOTRE-DAME DE JEAN DE BERRY

LES PETITES HEURES DE JEAN DE BERRY

VALERIUS MAXIMUS: DE DICTIS FACTISQUE MIRABILIBUS

MAN VAN SMARTEN

SINT CHRISTOFFEL DRAAGT HET CHRISTUSKIND

Onze Gewaardeerde Partners