INTERNATIONALE BOEKENREEKS

In november 2018 verscheen bij Brepols Publishers (Turnhout, Chicago, Thessaloniki) de eerste Engelstalige boekuitgave van de Maelwael Van Lymborch Studies. De reeks wil een bijdrage leveren aan het actuele, wetenschappelijke onderzoek naar het kunstenaarsgeslacht Maelwael-Van Lymborch en wil de vloeiende uitwisseling van kennis tussen wetenschappers van verschillende wetenschappelijke disciplines, onderzoeks- en kennisinstellingen en landen bevorderen. 

Met de Maelwael-Van Lymborchs begint de Nederlandse schilderkunst, maar zij behoren even zo goed tot het Franse nationale erfgoed. De Maelwael Van Limburg Studies wil wetenschappelijke publicaties, artikelen, lezingen en onderzoek presenteren die een vernieuwende bijdrage leveren aan kennis over deze laatmiddeleeuwse kunstenaars en de context van hun tijd in diverse cultuurgebieden. Juist de verbindingen tussen Gelderland, het Nederrijngebied, Frankrijk en Vlaanderen, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en elders -kenmerkend voor de Internationale Gotiek- vormen een belangrijk aandachtspunt. De artikelen en lezingen presenteren resultaten van multi- en interdisciplinair onderzoek uit verschillende vakgebieden, o.a. kunstgeschiedenis, geschiedenis, materiaalkundig onderzoek, economie, historische textielkunde, botanie en letterkunde.

De Maelwael Van Limborch Studies zijn bedoeld voor een internationaal publiek van conservatoren, wetenschappers, bibliotheken, musea en andere culturele instellingen, van docenten en studenten van onderwijsinstellingen, zoals universiteiten en van andere belangstellenden en liefhebbers.
De reeks is een initiatief en productie van de Stichting Maelwael Van Lymborch Studies, ondersteund door een partnerschap met het Rijksmuseum in Amsterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Stichting Maelwael Van Lymborch. De reeks staat onder redactie van prof. dr. Jos Koldeweij, em. hoogleraar middeleeuwse kunst van de Radboud Universiteit en drs. Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum. Deel 1 stond onder redactie van André Stufkens en Clemens Verhoeven. 

De uitgaven verschijnen om de twee- drie jaar. Deel 2 zal in 2022 verschijnen, deel 3 in 2024.

Onze Gewaardeerde Partners