Kennis & Onderzoek

De missie van de Stichting Maelwael Van Limburg Studies is het onderzoek en de kennis te bevorderen over het kunstenaarsgeslacht Maelwael-Van Lymborch. Het wil een internationaal platform bieden voor publicaties over onderzoek, de nieuwste feiten en inzichten over deze kunstenaars en hun werk in dat in de context van verschillende culturen: Gelre, Frankrijk, Italië, het Heilig Rooms Rijk, Engeland en elders. De serie bevordert interculturele, grensoverschrijdende alsmede transdisciplinaire verkenningen en beoordeelt voorstellen vanuit een breed spectrum van analytische benaderingen en methodologieën. Daarmee volgt de reeks Maelwael Van Lymborch Studies de polsslag van huidig onderzoek en biedt een impuls voor nieuwe ontdekkingen

Met deze missie staat het nederig in een ruim twee eeuwen oude traditie. Sinds 1806 is door voortreffelijke archivisten, historici, kunsthistorici en andere wetenschappers vanuit diverse landen, academische tradities en culturen deze indrukwekkende traditie opgebouwd met een cumulatie van scherpzinnigheid, onderzoekslust, eruditie en onvermoeibaar bronnenonderzoek. Vele vragen over het leven en het werk van de Maelwael-Van Limburg dynastie zijn daardoor op bewonderenswaardige wijze opgelost.
Die ene vraag echter over welk ogen, handen en intellect Herman, Willem, Mette en Johan Maelwael alsmede Paul, Herman en Johan van Limburg beschikt moeten hebben om hun buitencategorie oeuvre met een dergelijk raffinement, technisch meesterschap en baanbrekende scheppinskracht te vervaardigen zal altijd onbeantwoord blijven. Dat gaat het verstand te boven en maakt juist de magische aantrekkingskracht van hun kunst uit. Dit mysterie behoort tot het rijk van de kunst, tot het wonder van ons menszijn, en niet tot de wetenschap.
Deze lange wetenschappelijke traditie met vele publicaties, lezingen, proefschriften, exposities, reproducties en meer moderne media biedt echter geen garantie op een algeheel gedeelde kennis. Misvattingen houden hardnekkig stand en worden keer op keer herhaald. Nieuw onderzoek met nieuwe methodes is hard nodig om de vele onbeantwoorde vragen te kunnen beantwoorden.

De laatste decennia hebben grotere onderzoekstrajecten belangrijk niuw materiaal opgeleverd:
1- de restauratie van de Mozesput met de polychromie van Johan Maelwael in Champmol;
2- de restauratie van de graftombe van Filips de Stoute met de polychromie van Johan Maelwael in Musée des Beaux Arts;
3- het onderzoek in The Metropolitan Museum of Art naar de Belles Heures;
4- de restauratie in het Louvre van de Man van Smarten;

Sinds de oprichting van de Stichting Maelwael Van Lymborch heeft zij de volgende onderzoeken gepubliceerd:
1- de correcte orthografie van de familienaam Van Lymborch op basis van de contemporaine bronnen;
2- het discours over de toeschrijving van het Getekende getijdenboek aan – al dan niet – Paul van Lymborch of de gebroeders Van Lymborch;
3- Een vernieuwde, aangvulde familiestamboom op basis van de vondst van twee lijfrentebrieven van de familie Maelwael in Zutphen;
4- De interpretatie van de Keizer- en keurvorstentekening in het Wapenboek Gelre;
in deel 2:
5- Studie naar het gebruik van pseudo-Arabisch schrift: waarom en hoe;
6- De herkomst van het wapen en het zegel van Johan Maelwael.

Onze Gewaardeerde Partners