Kunstwerken Maelwael

Het kunstenaarsgeslacht Maelwael (ca. 1350-1415) heeft twee generaties vooraanstaande kunstenaars voortgebracht. De oudste generatie bestaat uit Herman en Willem Maelwael, mogelijk broers. Zij zijn afkomstig uit het graafschap Kleef en kwamen in 1373 of eerder naar Nijmegen. Beide werkten als heraldici voor de hertog en hertogin van Gelre. Hun meesterwerk is het Wapenboek Gelre (1394-1402), dat gerekend wordt tot het belangrijkste wapenboek van zijn tijd.

Johan en Mette Maelwael, kinderen van Willem Maelwael, vormen de tweede generatie en ontvingen hun opleiding in het familieatelier. Mette Maelwael, borduurster, bleef in Nijmegen en trouwde met beeldsnijder Arnold van Lymborch. Drie van hun kinderen, Herman, Paul en Johan van Lymborch, werden kunstenaar en zijn bekend geworden als de gebroeders Van Lymborch.
Johan Maelwael vertrok in 1395 naar Frankrijk, waar hij eerst in Parijs in dienst trad van koningin Isabella van Beieren en in 1396 van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië. Hij leidde de werkplaats van de hertog in Dijon en werd diens kamerdienaar. Na diens dood in 1404 vervolgde hij zijn loopbaan in dienst van hertog Jan zonder Vrees, getrouwd met de oudste zus van de hertogin van Gelre. Johan Maelwael was de best betaalde kunstenaar van zijn tijd en uitermate productief, maar van zijn oeuvre is zeer weinig bewaard gebleven. We kennen geen gesigneerd van hem. Zijn meesterwerken zijn de Grote ronde Pieta in het Louvre, de Vlindermadonna in Berlijn en de polychromie van de Mozesput in Champmol bij Dijon (UNESCO Werelderfgoed).

In het oeuvre van Johan Maelwael is de organische overgang zichtbaar van heraldiek naar autonome schilderkunst. Met zijn innovaties, zoals het eerste tondo, het gebruik van olieverf en het eerste schilderij op doek, heeft hij de schilderkunst blijvend veranderd. Hij is met zijn drie neven, Herman, Paul en Johan van Lymborch, de grondlegger van de Nederlandse schilderkunst.

Zie voor de familiestamboom: https://www.maelwaelvanlymborchstudies.com/wp-content/uploads/2020/05/Stamboom-Maelwael-Limburg_5.jpg

Hieronder staat verdere informatie over de kunstwerken die de Maelwaels hebben vervaardigd.

GROTE RONDE PIETA: VOORZIJDE

KRUISIGING MET DRIE MARIA's, JOHANNES EN MONNIK

PORTRET FILIPS DE STOUTE (KOPIE)

PORTRET JAN ZONDER VREES (KOPIE)

PORTRET JAN ZONDER VREES (KOPIE)

GESELING VAN CHRISTUS

MAN VAN SMARTEN

MADONNA MET KIND, ENGELEN EN VLINDERS

MARTELAARSCHAP VAN ST DIONYSIUS

Madonna met Kind

Onze Gewaardeerde Partners