Transpireer, transcribeer & interpreteer

Het Januari-blad van de Très Riches Heures is wereldwijd een van de, of mogelijk zelfs de bekendste afbeelding van de middeleeuwen. Het staat in haar rijke aankleding en zeldzame verfijning voor de hoogontwikkelde hofcultuur in Frankrijk, zo intellectueel hoogontwikkeld zelfs, dat de miniatuur na zes eeuwen haar geheimen nog steeds niet prijsgeeft. Er zijn nog vele raadselen: Wie zien we eigenlijk allemaal? Hebben de drie kunstenaars zichzelf afgebeeld? Welke oorlog speelt zich af op het tapijt aan de muur en wat staat er bovenaan dat tapijt geschreven?
Die laatste vraag kreeg onze zusterstichting Het Woud der Verwachting in de Achterhoek een jaar geleden voorgelegd. De letters zijn zo minuscuul, dat deze met zelfs een hele goede afbeelding niet zijn te onderscheiden.
De Stichting Maelwael Van Lymborch Studies wist onlangs de hand te leggen op een zeer hoge resolutie afbeelding, waardoor het mogelijk wordt de letters scherp te bestuderen.

Welke paleografen, professioneel dan wel amateur, gaan de uitdaging aan?
Gelukkig zijn er paleografen voor wie oud schrift nooit te moeilijk is en de uitdaging aan willen gaan de regels te transcriberen en interpreteren. Wie zin en tijd heeft om hier ook aan méé te doen, laat die zich aanmelden.
Voor deze boeiende opgave, die bij succes ongetwijfeld internationaal de aandacht zal krijgen, werken drie organisaties samen die zich met het oeuvre van de Maelwael Van Lymborch schilderdynastie verbonden weten. Bij hen zijn een aantal paleografen met naam en toenaam bekend. Door deze persoonlijk en rechtstreeks te benaderen zou dat snel kunnen leiden tot een overzicht van wie wel en wie niet tijd kan vrijmaken en zin heeft om mee te puzzelen. Om te voorkomen dat we per ongeluk iemand zouden overslaan, publiceren de drie partners via hun respectievelijke kanalen een oproep waardoor iedereen die interesse heeft zich kan aanmelden.

Drie samenwerkingspartners
​Stichting Maelwael Van Lymborch, die in Nijmegen periodiek het festival organiseert en het Van Lymborch Huis aldaar publiek toegankelijk maakt.
Stichting Maelwael Van Lymborch Studies, die periodiek de Engelstalige wetenschappelijke boekenreeks produceert en daarnaast een Nederlandstalige serie thematische cahiers, dit op basis van multi-disciplinair wetenschappelijk onderzoek.
Stichting Het Woud der Verwachting, statutair gevestigd te Lochem, die werkt aan maximalisatie van het rendement van re-enactment tot op het niveau van experimenteel-archeologisch onderzoek, waarop kennisdeling stoelt in het onderwijs, op publieks-evenementen, bij museale presentaties, via kostuumshows, Nieuwsbrief, website, film, PowerPoint presentaties en lezingen.

Uitgangspunten bij onze aanpak

1.  Iedereen kan zich aanmelden via het Aanmeldformulier op de website van Het Woud der Verwachting:
http://www.hetwoudderverwachting.nl/aanmeldformulier.html/

2.  Wie zich aangemeld heeft, ontvangt de extreem hoge resolutie van de teksten. De deelname is gratis.

3.  Elke deelnemer mag een transcriptie inzenden; de vertaling daarvan moet in het Nederlands geschreven zijn.

4.  Het resultaat wordt niet eerder verspreid, noch door publicatie noch digitaal, tot na de officiële lancering.

5.  Deskundigen beoordelen op basis van anonimiteit de inzendingen. 

6.  Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt van de top.

7.  Er komt een gedachtewisseling om zo mogelijk tot een eensluidende transcriptie c.q. vertaling te komen.Bij meerdere opties krijgen die ook een podium. 

8.  Bij de presentatie van deel II in de serie Maelwael Van Lymborch Studies, waarschijnlijk eind 2021, worden de transcriptie en de vertaling mede namens het collectief van deelnemers gepresenteerd.

9.  Tevens vindt er een eerbetoon plaats, immers: Palman qui meruit ferat ofwel Ere wie ere toekomt.

10. Inzendingen worden uiterlijk vóór 24.00 uur op 30 september 2021 digitaal (als Word-document bij een e-mailbericht) verwacht, via https:// www.maelwaelvanlymborchstudies.com/contact/ 
Na invulling van de naw-gegevens kunnen transcriptie en vertaling via Bestand kiezen bijgevoegd worden.

11. In de vorm van persberichten, via de website van de samenwerkende stichtingen en printwerk bij de dag van de bekendmaking wordt gepubliceerd over de deelnemers en wordt het resultaat weergegeven.

12. Zo mogelijk verschijnt dit resultaat in bundel III van de Maelwael Van Lymborch Studies.

13. Daarin kan ook relevant beeldmateriaal opgenomen worden van de presentatie bij deel II.

14. Inzending van een transcriptie c.q. vertaling houdt in dat men akkoord gaat met publicatie ervan.

15. Deelnemers zien bij voorbaat af van verspreiding, in welke vorm dan ook, van het beschikbaar gestelde beeldmateriaal, te weten de teksten in de verstrekte maximale resolutie die bovenin de miniatuur van het   januariblad in de Très Riches Heures de Jean, Duc de Berry zichtbaar zijn, welk manuscript no. 65 zich bevindt in Chantilly, Musée Condé.

Onze Gewaardeerde Partners