Donatie t. b. v. het perkament-onderzoek


 

Categorie:

Beschrijving

Ondersteun het baanbrekende DNA- en eiwitonderzoek dat de stichting wil laten verrichten op de gevonden 15e eeuws perkamenten bladen met de randversiering van de decorateur van de Belles Heures. Dit soort onderzoek heeft in Nederland nog niet eerder plaatsgevonden. Daarnaast zal gepoogd worden om een zo compleet mogelijke digitale reconstructie van het manuscript te maken en te achterhalen wie de verluchters zijn. Wie was deze randdecorateur, die toentertijd beschouwd werd als een groot vakman?
De Franse hertog bezat vijftien getijdenboeken, waarvan er acht bewaard zijn gebleven, waaronder de befaamde Les Très Riches Heures du duc de Berry en Belles Heures. Kan met deze vondst het aantal verdwenen getijdenboeken worden teruggebracht?

Uw donatie voor het onderzoek van het Middeleeuwse perkament wordt zeer gewaardeerd.