Wapenboek Gelre: beschrijving folia

Hieronder staat een complete beschrijving van de inhoud van het Wapenboek Gelre, met een vermelding op welke folia welke wapens & helmtekens te zien zijn. Op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België ontbreekt namelijk informatie hierover. 

Voor verdere literatuur, zie de bibliografie op deze website, onder de categorie Wapenboek Gelre.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Voorwerk (1403-1414)

Wapengedichten-1: wapenlied van Jan III van Brabant (van de Ever):

1r    Aartsbisschop van Keulen, graaf van Vianden, hertog van Fauquemont, hertog van Vlaanderen, hertog van Gelre, hertog van Gulik 6 niet af schild

1v    Hertog van Kleef, graaf van Namen, graaf van Loon, graaf van Mark, graaf van Sayn, graaf van Katzenelnbogen 6

2r    Graaf van Spanheim, graaf van Henegouwen, heer van Fauquemont, heer van Heinsberg, heer van Voorne, hertog van Bar 6

2v   Illustratie van een beer met wapenmantel: hertog Jan III van Brabant de Beer 11

Wapengedichten: 2- Gedicht op de slag bij Stavoren met wapens van de 14 heren die stierven bij de Slag van Stavoren in 1345 (verlies Hollanders door Friezen):

3r    Gerard II, heer van Hoorne; Hugh, heer van Antoing; Michel van Ligne, heer van Ligne; Daniël van Merwede, heer van Merwede; Florent van Haemstede, heer van Haemstede, Ottoon II van Asperen, heer van Speren 7

3v    Gheraert-Mitten Baerte; Thierry, heer van Walcourt; Walter Mauny, heer van Mauny; Simon van Bentheim, heer van Teylingen; Willem Naaldwijk; Jean, heer van Lissereules 6

Wapengedichten: 3- Kleine kroniek van de hertogen van Brabant (met vermeende voorouders geslacht)

4r    Claes Oem van Arkel;wapens Leuven, Brabant/Frankrijk, Brabant 5

4v    Wapens Frankrijk, Neder-Lotharingen (Leuven), Karel de Grote (HRR/Fleur-de-lys) 6 Pepijn, Karel Martel

5r    Wapens Frankrijk, Neder-Lotharingen (Leuven) en ?? 8

5v    Wapens van Frankrijk, Neder-Lotharingen (Leuven), Boulogne, GodfriedvanBoullion/Kleef, Brabant

Wapengedichten: 4- Kleine kroniek van de graven van Holland

6r    Wapens Brabant, ???, gecarteleerd wapen Brabant (/Limburg) 51

6v    Wapens Brabant (gecarteleerd) en graafschap Holland 41

7r    Holland 1

7v    Holland, Holland/Saksen, ??? 6

8r    Neder-Lotharingen (Leuven), Holland 6

8v    ???Holland, HRR, Holland 6

9r    Jan II, graaf van Holland; Margaretha, gravin van Beieren, Willem III, graaf van Holland; Willem V, graaf van Holland; Willem IV, graaf van Holland 5

Wapengedichten: 5- Ereredes op verschillende ridders

9v    Ererede op Heinriic van Nueft (Henrich van Oefte) 0

10r    Ererede op Heinriic van Nueft (Henrich van Oefte) 0

10v    Ererede op Heinriic van Nueft (Henrich van Oefte) met wapen en helmteken 1

11r    Ererede op Rutger III Raitz 0

11v    Ererede op Rutger III Raitz met wapen en helmteken 1

12r    Ererede op Diederic van den Elner 0

12v    Ererede op Diederic van den Elner met wapen en helmteken 1

13r    Ererede op Daniël van der Merwede 0

13v    Ererede op Daniël van der Merwede 0

14r    Ererede op Daniël van der Merwede met wapen en helmteken 1

14v    Ererede op graaf Johan II van Sponheim-Kreuznach 0

15r    Ererede op graaf Johan II van Sponheim-Kreuznach met wapen en helmteken 1

15v    Ererede op graaaf Willem III van Holland en op graaf Rudolf III van Nydou met wapens en helmteken

16r    Ererede op graaf Gerard III van Holstein-Rendsburg met wapen en helmteken 1

16v    Ererede op graaf Reinoud I van Valkenburg met wapen en helmteken 1

17r    Ererede op Heinrich I van Virneburg 0

17v    Ererede op Heinrich I van Virneburg met wapen en helmteken 1

18r    Slotgedicht van de Erecyclus; wapen van Mopertingen 1

18v    Ererede op Adam van Mopertingen met wapen en helmeken 1

19r    Ererede op hertog Willem II van Gulik (de vader van hertog Willem I van Gelre, die na het overlijden van zijn vader op 13 december 1393 tevens hertog Willem III van Gelre werd) 0

19v    Ererede op hertog Willem II van Gulik  0

20r    Ererede op hertog Willem II van Gulik 0

20v    Ererede op hertog Willem II van Gulik 0

21r    Ererede op hertog Willem II van Gulik met wapen en helmteken

21v    blanco 0

22r    Wapens hertog Jan IV van Brabant (1403-1427, hertog vanaf 1415) en Filip, graaf van Saint-Pol en Ligny (1404-1430, hertog van Brabant vanaf 1427) met helmteken 2

22v    blanco 0

23r    Niccolò d’Este, Markies van Ferrara (1383-1441) met wapen en helmteken 1

23v    blanco 0

24r    blanco 0

24v    blanco 0

25r    blanco 0

25v    blanco 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Oudste, oorspronkelijke Gelderse deel 1394-1402, toen hertog Willem I van Gelre tevens hertog Willem III van Gulik was; universeel wapenboek   

26r    Keizer- en Gelretekening:in het midden keizer Karel IV met zes keurvorsten: v.l.n.r.: aartsbisschop van Trier: Kuno II von Falkenstein en Münzenberg, aartsbisschop van Keulen: Friedrich III von Saarwerden, aartsbisschop Mainz: Ludwig von Meissen, [keizer], keurvorst van Brandenburg en koning van Bohemen: Wenceslaus IV (zoon van de keizer), keurvorst van Saksen: Rudolf III van Saksen en de keurvorst van Palts aan de Rijn: graaf Rupert I. Rechtsonder de heraut Gulik.

Keizerrijk Heilig Rooms Rijk: de keizer, keurvorsten en hun vazallen
26v    Der Keyser (Keizer Heilig Rooms Rijk (HRR)), Marcgrave van Missen (marktgraaf van Meissen en landgraaf van Thuringen), hertoge van Lotringe (Lotharingen), hertogh van Baren (Bar), Maregrave van Mereren, hertoge van Tec (Teck), grave van Wertheim, merkys van Monfera (Montferra), Heer Luts van Landen (graaf van Grüningen-Landau), marcgrave van Baden, grave van Nuenborch (graaf van Neuchâtel), here van Don (heer van Daun)  1+11 

27r    [Aarts]bisscop van Mens (Mainz), Grave van Nassou (graaf van Nassau-Dillenburg), grave van Catsenellemboge (Katzenelnbogen, Joan grave van Nassauwe (graaf van Nassau-Weilburg), Grave van Spanem (graaf van Sponheim-Kreuznach), Grave van Kybosch (graaf van Kyborg), grave van Kirborch (Kirchberg), here van Aerberch (Arenberg), Grave van Vriberch (graaf van Freiburg), Grave van Spanem (graaf van Sponheim-Starkenburg), bisscop van Wirtseborch (Würzburg), Limporch opt Laen (graaf van Isenburg-Limburg; Limburg aan de Lahn) 1+11 Mainz

27v    Here van Ysenbroich (van Isenburg}, Her Jan van Cronenborch, Here van Vrankensteyn (Frankenstein), Her Otte van Knuevel (heer Othon Knebel von Katzenelnbogen), Her Jan van Lievensteyn, Her Symon van Gontein (Simon van Guntheim), Garbenheym, Her Jan Kamerer (Jan van Dalberg, Kammerer von Worms), Symon Grans (Graus), Jacop von Oudenem (Oedenheim), Her Jan van Megerbosch (Johann van Geisbusch), Brunegge (Brauneck), Grave van Wede (graaf van Isenburg-Wied), Grave van Vernenbosch (graaf van Virneburg), graaf van Vianden 2+13

28r    Hanen (Heer van Hanau), Grave van Zaerbruggen (Saarbrücken), Nyenaern (graaf van Neuenahr), Her Evert vander Merk (heer van Arenberg), heer van Birkenbach, Redelehym (Rödelheim), Thonis van Bachem, graaf van Rineg (Rieneck),Ripenberch (Reifenberg), Rimberch (Rheinberg), Van Scerpensteyn (Scharffensteyn), Eerlichem (Erlickheim), Langenou, heer Werner van Westhausen, Philips van Stockheym 15

28v    Die bisscop van Cuelen (Aartsbisschop van Keulen), Caspar, Melchior, Balthazar, grave van Aernsberg, Borchgraye van Rineggye (burggraaf van Rheineck), Vaecht vander Naersen (Voogd van Neerssen), Her Jan van Mesteyn (Johan, heer van Stein), Borchgrave v. Drakenfel (burggraaf Drachenfels), Borchgrave van Odenkirch, Maerscale van Alsteren (Conrad van Alster: maarschalk van Keulen), Her Henrick van der Eren (Heinrich van Ehren) 2+10 

29r    Voecht van Merem (Voogd van Mehrem), Her Jan van Mehersten (Johan van Mersch), her Jan van Troyen, Her Jan vanden Palase (van Palast), Her Paeu van Heinbach (Paul van Heimbach), Her Gerairt vander Landscrone (burggraaf van Landskroon), Her Winant van Dinsichaven, Her Rueger Raets (heer Rutger Raitz von Frentz), Her Arnt Bijlurck (heer Ruychroch), Her Jan van Wijnbehch, Die Birkeline (Birklyn), heer Jan van Maschereel, Momberselo (Mommersloch), Wachendorf, Rockendorf (Roggendorf) 5+10

29v    Heren van Hammerstein, Winric van Vissenich, Matthijs van den Spiegel, Her Henric van Hairdvuist, Padberch (Padderich), van Mestave, [Lyskirchen], [Kleyngedank], Her Gerit Chorijs (Gerard Chorus (burgemeester van Aken, stadsvoogd), her van Loef (Loif), heer van Wittnagel, heer Hoenolt van Plettenberg, Die van Vilmen (Ulmen), Her van Scerfken (Scherfggen), Die van Buschaven (Buschoven) 11+4

30r    blanco 0

30v    blanco 0

31r    blanco 0

31v    blanco 0

32r    [Aarts]bisschop van Trier, Here [graaf] vander Scleyden, graaf van Salm, Grave van Zeyne (graaf van Sayn), Grave van Blankenhem (Blanckenheim), Grave van Vernenborch (Virneburg), Heer van Falkenstein, Her Cras van Oudendorp (heer Kratz van Oudendorf), heer van Eppenstein, Here van Vits (graaf van Bitsch), die schenke van Erbach (graaf, erfschenker van de Paltsgraaf), Helfenstein 2+10 

32v    [Dirmstein], Weinsberg, Weinberg, Wildenburg, Boes von Waldeck, Buresheim, heer Peter van Eyck, heer Herman van Kerven, Wigant van Erfertshusen (Erfarthausen), graaf van Kriechingen, Beyer van Boebstein (Conrad Bayer van Boppard),[Isendal], heer Overwater Leusnige (Losnich), heer Coenrat van Esch, Dagstul 7+8

33r    Mandelsceit (Manderscheid), Kerpen (Kerpen-Morsdorf),Her Baldewijn van Montjardin (bongard), Vos van Zeyne (Sayn), Peter van Cronenborch, die Maerschalc van Zeyenberch (Heer van Daun, Don, Densborn: erfmaarschalk van Lxsemburg), Pettingen, Coenraet van Wonnenborch (Winnenberg), Salentijn van Homborch (Sayn), Jacop van Montfort (en Voralberg), Grave van Veltkirchen (graaf van Montfort-Feldkirch) 3+8+4

33v    Wenceslaus, koning van Bohemen (zwager van hertog Willem I van Gelre), Here van Rosenberch, Here van Veuersteyn (Biberstein), Here van Caldiz (Colditz), here van Berchgrau (Bergrow), her van Recenberg (Rechenberg), here van Weertenberch (Wartenberg), here van Duba Lipe (Berka von Dubá und Lipa (Birke von Dauba und Leipa), Die van Michelsberg, Die van Potensteyn (Botenstein), Die van Gaetseyn (Genstein), Here van Laatsteyn (Lanstein) 3+8+4 

34r    Palans grave van den Rijn (Paltsgraaf aan de Rijn), Die lantgrave Lichtenberg, graaf van Hall, Leuchtenberg, Grave van Orthenborch, Henric Notthafft (heer van Wernberg), Falkenstein, Nussberg, Sattelbogen, Sattelbogen, Ordinger, Der Tsenger (Zenger) 12

34v    Der Mourer (Murach), Der Sconer (Schoener), der Hustederrfer (Hastedermfer) 3+12

35r    blanco 15

35v    Han Cop 1+14

36r    Die hertoge van Zassen (Venceslaus, hertog van Saksen), hertoge van Zassen, hertoge van Brunswic (Brunswick), hertoge van Lunenborch (Lünenburg), Grave van Aenhalt, grave van Tekeleborch (Teckleneburg), graaf van Hoya, graaf van Bentheim, graaf van Hennebrg, graaf van Oldenburg, graaf van Wittgenstein, Die Grave van Swartsenborch (graaf van Schwarzburg) 1+11

36v    Graaf van Waldeck, Grave van Sterrenberch (graaf van Sternberg), graaf van Diepholz, graaf van Eberstein, graaf van Ziegenhain, burggraaf van Magdeborch, graaf van Nidau, graaf van Wunsdorf, graaf van Ebremont, graaf van Bilstein, Die Maerschalkie (de aartsmaarschalk van het HRR), Die Palense (Palatinaat van Saksen), graaf van Brehna, graaf van Zollern, Grave van Bruechusen (graaf van Neu-Bruckhausen) 9+6

37r    Grave van Scouwenborch (graaf van Schauenburg), graaf van Pyrmont, Alt-Bruckhausen, heer van Homborch, Voocht van Berg, graaf van Hohnstein, graaf van Oettingen, graaf van Ravensberg, Grave van Swirtsenborch (graaf van Schwarzburg) 5+4+6

37v    lege schilden 15

38r    Her Henric van Velcem (Heinrich van Veltheim), Mandelsloh, Johan Busk, Boventem 1+3+11

38v    Die marcgrave van Brandenbroch, Her Haas van Pannwijs (Johann van Pannwitz) 2+10

39r    Hertoge van Beyeren, Lantsgrave van Leuchtenberg, Mässenhausen, Degenberg, Fauenhofer, Satzenhofer, Waldau, Gerold van Degenberg, Cammerau, Harschkircher, Greiff, Der Tsenger (Zenger) 12 Beieren

39v    Her Coenraet Vispech (Conrad Wisbeck),Dye van Vestenberch (Westenberg), Her van Mesteyn (Johann van Stein), Preysing, Grans, Eichelberg, Frauenberg zu Hag, Steynberger, Zorn, Cammer, Ramsdorf, Jagenreitter (Jagenreutter) 10+5

40r    Poetberger (Poeckberger), Ramsberg, Rammelstein, ?, Brenneberg, Hofer, Warth-Zwarte, ?, Stael (Stahel) 1+8+6

40v    lege schilden 15

41r    Die hertoge van Swaven (Schwaben), Grave van Wirthemberg (Wurtemberg), Grave van Zollern, Ellerbach, Bodman, Die drossarte van Walpurch (Waldburg), Dye van Cininxecg (Koingsegg), Seen, Wesenbach, Königstein, Kittlitz, Clingenberch (Klingenberg) 1+11 

41v    Her Ulric van Eenze (Hohenems), Ramstein, [Hailfingen], Blumberg, Willem van Toern (im Turm), Wagenberg, Munchvan Basel, Rinach (Reinach), Der Scilder (Schilter), Born, Herren von Hoornlinge, Greifenstein, Der Starkenberger, Walch, Scerpensteyn 3+12

42r    Coenraet van den Toren, Eglofstein, Luchau, her Hans van Gijch (Giech) 4+11

42v    lege schilden 15

43r    lege schilden 15

43v    Borchgrave van Norenborch (Nuremberg), bisscop van Wourzeborch (Wurzburg), Wurzeborch, Seckendorp, Schoneberg, Hermann de Hohenwissel, Her Jan van Lynden, Henric van Witleben, Her Jan van Leuwensteyn (Johan van Löwenstein), Jan van Bicken Hartenfels, Othon van Schlieben, Her Vrederic Waelpot (Walbott van Bassenheim) 2+10

44r    Dye van Sanshem (Seinsheim), Brauneck, Langenau-Sivaty, Her Staets van Monrion, Jan van Cramborch, Wockenheim, Oytenbach, Vortwin de Masbach, Rosenberg, Henric van Bachem, Gogeritz, Hattstein, Lanther,Her Jan Vilman van Spanem (Spanheim) 2+13

44v    Rodenstein, Dietrich van Meingersreut, Fridrich van Meingersreur, lege schilden 3+12

45r    lege schilden, Serpensteyn (Scharffenstein) 1+14

45v    Dye bisscop van Hildenesheym, die grave van Woldenberg, die grave van Hadmersleben, Steinberg, Cramme, Die van Reden, [?], Estorff, Witbergen (Wetberg), Harboldessen, Gruner, her Arnt van Duetsen (Deutz) 9+3

Koninkrijk Frankrijk
46r    Die coninc van Vrankrike, delfijn (dauphin), Aenyouwen (hertog van Anjou), Birri (hertog van Berry), Borgondien (hertog van Bourgondië), Hertoge van Torceynen (maar wapen van hertog van Bourbon), Hertoge van Orliens (Orleeans), Hertoge van Gasscoven (Gascogne), grave van Artoys, Grave van Bloys, Grave van Allenson (Alencon), Grave van Stampis (Etampes) 4+8 

46v    Grave van Dammartijn (Dammartin), Grave van Boloongen (graaf van Auvergne en Boulogne), Grave van Haercoirt (Harcourt), Grave van Granpeet (Grandpré), Grave van Pontieu, Grave van Autshoerne (Auxerre), Grave van Gisen (Guines), Grave van Sympol (Saint-Pol), Grave van Genuevre (Geneve), Grave van Vendome, Grave van Piregort (Pérogord), Grave van Befoort (Beaufort), Grave van Montbliaert (Montbéliard), Grave van Rossy (Roucy), Grave van Peutiers (Poitiers, graf van Valentinois) 7+8

47r    Her Bertram Claykim (connetable van Frankrijk), Here van Koetsi (heer van Coucy), marscalc van Oudenem (Audrehem), Die marscalc van Sansorie (Sancerre), here van Clisson (connétable de France), Eschivard de Preuilly, Boetsecaut (Jean Ier le Meingre dit Boucicaut, Maréchal de France), Die marscalc van Cleermont (Clermont), Grave vander Tsamre (Langres), Grave van Peutiers, Grave van Tuwaert (Thouars), Here van Villiers (Thoire-Villars), Die Ammirael (Jean de Vienne, amiral de France), Her Huge van Tsaustelyaen (Hugues de Chatillon-Porcien), visconte de Thoreyna (Tourenne), Grave van Cissoen (Soissons) 8+8

47v    Her Huge van Tsalon (Chalon-Arlay), Here van de Rivieren, Grave van Dampier (Dampierre), Her Boudijn Daenkijn (Baudouin de Lens, seigneur d’ Annequin), Die here van Tsoerninge (Charny), Blenville (Blainville), Die casteleyn van Bevays (kapelaan van Beauvais), Die marscalc van Bergondien, Die here van Wilgervale, De here van Mureul, Die here van Savigni (Chauvigny), Grave van Portsijn (Porcien), Die here vander Bame (Baume), Die here van Beajiu (Beaujiu), Gui VI de la Trémoille 2+13

48r    Her Otten van Granson, Here Goerdifar Delazale (Gadifer de La Salle), Die here van Angeluse (Anglure), Her Willem Borcaut, Die here van Clari (Clary), Die here Novile (Neuville), Die here van Tornebu, Her Huge Doufijn (Hugues du Dauphiné d’ Auvergne), Die here van Cortoen (Curton), Her Jan van Poukiris (Pouquières), Die here van Vilers (Villiers du Hommet), Die here Touteville (Estouteville), Her Pier de Vosorie (Vosérier), Die here van Près… (Pressigny), Die here van Genville (Joinville) 4+11

48v    Here van Vodenay, Her Jan van Blasy (Blaisy), Her Huon de Boloy (Boulay-Thierry), Die here van Faerte (La Ferté), Die here van Virgi (Vergy), Savage de Vileers (Villiers de Hommet), Die here van Haengest, Her Jacob van Viane (Jacques de Vienne), Her Galoes van Renty, Her Willem de Samborant (Chamborant), Her Willem de la Trimoyl, Her Willem (Guillaume Martel de Bacqueville), Heer Jacob (Jacques d’ Harcourt), Die here van Sympy (Sempy), Die here van Hee 4+11

49r    Die hertoge van Baren (duc de Bar), Die grave van Reteerst (Rethel), Die grave van Vendoem (Vendôme), Dye here van Pont, Die here van Rotsifoorf (Rochefort-en-Ardenne), Dye here van Hobengi (Aubigny), Dye here van Rubimont (Ribemont), Dye here van Agimont, Die here van Pinkengi (Picquigny), Dye here van Poes (Poix), Dye here van Lungvuleer (Longvilliers), Die here van Bury, Die here van Dosy, Malcinet (Mauvinet), Pier de la Ho.. 10+5

49v    Die grave van Namen, Her Rubrecht van Namen, Her Lodewijck van Namen, Her Henrik van Vlaenderen, De here van Vielgen (Fiennes), Her Jan van Roye, Die here van Sevebant (Saint-Venant), Die grave van Montbliaert (Montbéliard), Die here van Aveluun (Avelu), Die grave van Nele (Clermont-Nesle), Saint-Beuve, Die here van Baquevile, Die here van Monchians (Monceau), Her Herpedeyne (Harpendane), Her Centri (Saintré) 3+12

50r    Die Captau, Her Willem Pot, Die here van Maelgi (Mailly), Her Pier de Vileers (Villiers, L’Isle-Adam), Her Hutin de Vermelic, Here van Tornge (Thorigny), Die here van Rennevael (Raineval), Her Reynolt van Roye, Here van Craen (Craon), Die here van Fenon (Offemont), Die here van Barlette (Berlette), Her Tupin de Vinay (La Tour du Pin, Vinay), Grave van Lile (l’Isle-Jourdain), Die here van Boven (La Bove), Her Rubbrecht van Vacaloers 10+5

50v    Her Begge van Vileynis (le Bègue de Villaines), Die here van Malyan (Malain), Die here van Hambye, Die here van Muluun (Melun), Die here van Galis (Le Gallois, d’Aulnay), Die here van Pangy (Pagny), Die here van Arysyeres (d’ Arzillières), Here Hutin de Mont (Hutin d’ Aumont), Dye here van Cruely (Creuilly), Dye here van Napele (Noyelles), Dye here van Vydamme de Tsaerters (Freteval, Chartres), Die here van Maruel (Mareuil), Viconte de Meeus (Meaux), Die here van Cestenage (Sassenage), Her Jan van Roye 14+1

51r    Die here van Hilly (Heilly), Her Hue de Meluun (Hugues de Melun), Die here van Avelyn (Avelin), Die here van d’Hoesen (La Heuze), Die here van Mornay, Die here van Touteville (Estouteville), Die here van Savosy (Savoisy), Die here van Muellaen (Meulan), Die here van Villiers, Die here van Waveryn, Die here van Turpyn (Turpin), Die here van Huggeville (Heuqeville), Die here van Creviekuer (Crèvecoeur), Die here van Cyn (Chin), Here Lehier van Trye (Mathieu de Tre dit Lohier) 14+1

51v    Die here van Dousi (d’ Auxi), Die here van Bovile (Bouville), Die here van Garensieres (Garencières), Viscte de Bertuel (burggraafvan Breteuil), Here brisica van Kames (Brisegaut de Coësmes), Heer Willem Bovicaut (Guillaume de Boutemont), Die here van Grandioel (Grignols), Die kem’linc van Tancerville (graaf van Tancarville, Hoofdkamerling van Frankrijk), Die here van Karakas (Crésecques), Die here van Peynel (Nicolas Paynel), Heer Jan van Roetsen )burggraaf van Rochechouart), Die marscalc van Noormandien), Heer Willem Bottelgier (Guillaume le Bouteiller), Heer Willem Tornebu (Tournebu) 14+1

52r    Die here van Vervyn (Vervins), Heer Willem van Nelyac (Naillac), Die bisscop van Bevays (Beauvais, kanselier van Frankrijk), Die here van Brimuer (Brimeu), Die here van Vilaers (Villars), Heer Alaes de la Hosaye (Alain de la Houssaye),Die here van Fere (La Fère), Heer Willem Potte (Guillaume II Pot), Heer Henri van Tortzipe (Henri de Conflans dit Torchapel), Heer Ritzaert Doufyn (Guichard Dauphin), Die here van Reye (Ray), Die here van Rinako (Rimaucourt), Die here van Vendome, Die here van Dapseer (d’Apchier), Heer Flotton Daervale (Antoine Flote dit Flotton) 13+2

Koninkrijk Hongarije, Kroatië en Polen
52v    Die coninc van Ungeren (Lodewijk van Anjoi, koning van Hongarije, Kroatië en Polen), Hertoge van de Masouie (Mazovia), Hertoge van Brige (Brieg), Hertoge van Munsterberch, Hertoge van Rusen end van Nopel (Opole, goevrneur van Galicië-Volhynia), Hertoge van d’Ulzen (Oels), Hertoge van d’Zwidenits (Schweidnitz), Hertoge van Troppou (Troppau), Hertoge van Liegnits, Grave van Sunte Iorien (Sint Georgen) 4+6+2

53r    Baris van Desenborch (Bartosz Wezenborg, paltsgraaf Poznan, gouverneur van Kuyavia), Her Uulric Zwaet (Ulrich Schoof), Her Staellen van die Werkere (Olobok),Her Raeskin van Scoonavaer (Racek z Vřeskovic), Her Jan Cordeboc (Jan Korczbog) 5+10

53v    Her Otten van Cessou (Zeschau), Her Bernt van Cedelits (Zedlitz), Her Jan van Meserets (Mezerice), Her Pylic, Her Yeskin (Leliwa), Her Coester (Kustra), Her Magnus van Luben (Löben), Her Ymmerain, (Imram Ogonczyk), Her Tibier (Scibor Prawda), Her Ot van Slewen (Sliwen), Her Ywiin van Goray (Korczak), Her Stibor (Ostoja), Her Belic (Bielik, Kornicz), Her Abraham van Sciltou (Abraham Socha de Szczynto), Her Presesken (Przesieki) 15

54r    Wicker (Swinka), Her Stresk (Strasz-Odrowaz), Tarcze?, Jan van Valezau (Valecow), Her Uulric Swaef, Jastrzebiec, Lis, Ogonczyk (Odrowaz), Oksza (Kralic), Bernt van Wiltberg, Biscoprod, Jelita, Bogoria, Buzewoj, Her Hans Bonseway (Buzewoj) 13+2

54v    Her Ymerain (Imbram de Rogowa-Odrowaz) 1+14

55r    Rombout Goray (Gorynia), Hans Bitskou (Becz) 2+13

Koninkrijk Denemarken
55v    Die coninc van Denmarke, banier Deense vlag (Danneborg), Her Herman Putbus, Albrecht Moeher ridder (Albrecht Murach), Cristoff von Parsperg ritter (Parsberg), Her Mychil Buut (Michel Ruder) 1+4+4 

56r    Alto Niellson ritter (Nielson Allo (Rosencrantz), Hanneke Lymbeeck (Lymbecke Hannke), Joen Zu 1+2+12

Koninkrijk Engeland
56v    Die coninc van Engelant, die prense (de prins, de Zwarte Prins), Die hertoge van Clarense (Clarence), Die hertog van Lanckaster (Lancaster), Di egrave van Huntenton (Huntingdon), Die grave van Waerwic (Warwick), Die grave vander Maertse (March), Die grave van Arendeel (Arundel), Die grave van Saelsbrye (Salisbury), Die grave van Ocselvoert (Oxford), Die grave van Noorthumerlant (Northumberland), Die grave van Devensier (Devon) 6+6 

57r    Die grave van Notingen (Nottingham), Die grave van Pennicbrueck (Pembroke), Die grave van Angus, Die here van Bemont (Beaumont), Die grave van Staffoert (Stafford), Her Thomas van Hollant (Holland), Her Bertolomeus van Brues (Burghersh), Her Steven van Cusenten (Cosington), Die here van Vidvatijr (Fitzwalter), Die grave van Noranten (Northampton), Her Reynolt van Cobban (Cobham), Her Wlilem Fiworijn (FitzWarin), Her Muul van Stapelton, Her Jacop van Audeleer (Audley), Her Mabbernay (Maburin de Liniers) 8+7

57v    Die grave van Orkena (Sinclair, graaf van Orcades), Die grave van Attels, Die here van Hilton, Die here van Haestinc (Hastings), Die here van Nevile (Neville), Die bisscop van Durem (Durham), Die here van Crumwelle (Cromwell), Die bisscop van Noerfwic (Norwich), Die grave van Rutsemont (Richmond), Die grave van Cloutsester (Gloucester), Die here van Bairdolf (Bardolf), Die here van Latemier (Latimer), Die here van Graestoc (Greystock), Her Mychil van Poel (Michel de La Pole), Die here van Vessy (Vescy) 9+6 

58r    Die here van Waec (Wake), Dye here van Vavasuer (Vavassour), Die here van Cliffoert (Clifford), Die here van Bolmeer (Bulmer), Dye here van Lyle (Lisle de Rougemont), Die here van Facomberdse (Fauconberg),Die bisscop van Durem (Durham), Die here van Morlaye (Morley), Die here van Luci (Lucy de Cockermouth), Dye here van Persi (Percy), Die here van Menhild (Meinill), Die here van Maule (Mauley), Die here van Warisyn (Warenne, Warren), Die Coninxstavelye (Constable, politieagent koning),Die scroppe (Le Scrope) 15

58v    Die here van Ros, Suffolc (Suffolk, maarschalk), Die here van Akeren (Dacre), Di ehere van Fernivael (Furnival), Die Coninxstavelye (Constable van Engeland, hoofdcommissaris van politie), Her Jan Graye (Grey), Jean Lovel, Her Hu Calverie (Hugues Calverley), Die here van Spensier (Le Despenser, Spencer), Her Philips van Brienen (Giy de Brienne), Her Thomas (Thomas Trivet), Die here van Wilby, Die here vander Su…, Die here van Busseel (Bourchier), Her Jan van Haucoert (Hawkwood) 8+7

59r    Her Thomas van Affoert (Thomas d’Ufford), Brough (Burgh), Die grave van Herfoert (Hereford), Die grave van Sent (Seinmor), Her Jan van Sandoyse (Chandos), Her Jan Devareus (Devereux) 4+1+10

59v    lege schilden 15

60r    lege schilden, Bradburne 15

Koninkrijk Spanje (Castillië en Léon)
60v    Die coninc van Spaengen (koning van Spanje, Castillië en Léon) 1+11 

61r    Narvaez 1+14 

61v    lege schilden 15 

62r    lege schilden 15 

Koninkrijk Aragon
62v    Die coninc van Arragoen (Aragon), banier van Aragon, banier van Sardinië, banier van Mallorca, banier van Corsica, Luna, Grave vander Lunen, Gaston de Moncada, Die marquies de Villena, Die grave d’ Urgel, le grave van Ampurias, le grave de Prades 6+2+4 

63r   Conte de Rockebartijn (burggraaf de Rocaberti), Visconte de Rodes, Visconte de Cabrera, Conte de Cardona, Conte de Peremas, Conte de Pallavis (Pallars), Visconte de Illa, Don lop d’orrea (Urrea), ? Perement, Visconte de Vilamur, Don Bernard de Fortia, Don Antoine de Luna, Don Luis de Coroneles, Don Symon Lopez, Willem Remon de Yose (Raymond de Roses) 13+2 

63v    Don Blasco d’Alagon, Don Pier Jordan Duries (Jourdain d’Urries), Dummoniuel de Teule (Emmanuel d’Etenca), Don Pier Ceutelles (Pierre Centelles), Don Hugo Decetepau (Santapau), Don Pier Sauage (Salvago), Nyoble Castella tan Polta (Ch. D’Amposta), Cerbellon, Louis (Ladron de Vilanova), Don Reinot de Vila Nova (Ladron de Vilanova), Pier Ernaut (Arnaut), en prince d’Uris (Urries), En Roha de Castelblanqa, Don Hugo da Glesula (Hugues Anglesola), Monseigneur Pier Barutel 15 Aragon

Koninkrijk Schotland
64r    Die coninc van Scotlant, Grave de Ros (Ross), Grave de Carric (Carrick), Grave de Vive (Fife), Grave a Stradere (Strahearn), Grave a Douglas, Grave de Maertle (March), Grave de Mar, Kijr Daman (de Heer van het eiland Man), Grave van Morref (Moray), Grave a Develenos (Lennox), Avanderdeel  3+9 

64v    Grave a Karric (Carrick), Grave a Staderen (Strathern), Grave a Asseel (Atholl), Grave a Suderlant (Sutherland), Sijr Archibaut (Archibald Douglas), Grave a Orcana (Orcades), Luert a Seton, Grave a Ros, Sijr Wauter de Lesly, Sijr Joon Senescal (John Stuart of Darley, seneschalk), Sijr Jan de Lyndezay (Lindsay), Sijr Alexander Stuwart (Stuart), Sijr David Lyndezay (Linsay), Lourt a Souls (Soules), Sir Joon Abbernatiin (Abernethy) 7+8 

65r    Sandelandis (Sandilands de Calder), Sijr Bubbert of Erskin (Erskine), Lourt a Morref (Moray), Sijr Thomas Erskiin (Erskine), Lourt of Keets (Keyth, Grand marshall of Scotland), Sijr Ellex vander Ramsa (Ramsay of Dalhousie), Sijr Joon of Eetmonston (Edmonstone), Siir Robbert Colleville (Colville of Oxnam), Siir Walter Helhborton (Halyburton), Siir Herri Preston, Siir a Comijn (Comyn), Sinclaer (Sinclair),[ John of Craigie], Siir Patri (Patrick Hepburn of Hailes), Patrick Blair 3+12 

Koninkrijk Zweden
65v    Die coninc van Zweden, die edelwapen van Zweden (Huis van Bjälbo), Her Knuut van Tuften (Knut Karlson, dit Tofta), Heer Ketel (Kettil Jonsson), Die maerscalc (Karl Ulfsson), Boloonsone (Bo Jonsson), Here Bent Boes loeen (Bengt Dansson Baat), Here Erci Karlsson, Heer Magnus Hackensson, Her Nyclaes Gädda, Sten Bengtsson Bielke, Her Henninc Coninxmarc (Königsmark) 7+5

Koninkrijk Navarre
66r    Die coninc van Navaerne (Navarre) 1+11 

Koninkrijk Noorwegen
66v    Die coninc van Noorwege 1+11 

Koninkrijk Portugal
67r    Die coninc van Portygael 1+11

Koninkrijk Sicilië
67v    Die coninc van Cecile (Sicilië, Huis van Anjou-Sicilië), Hertoge van Durays (Durazzo), Grave van Oringhen (Prisn van Oranje), Grave van Orinis (Orsini), Revenne (Ventimiglia, Vintimille) 4+1+7

68r    Die coninc van Sicilië (Huis Aragon-Hohenstaufen), Die stat van Rome (SPQR) 1+1+10 

Koninkrijk Bohemen
68v    Die coninc van Behem (Bohemen, wapen Huis Luxemburg), Die here van Beversteyn (Biberstein), Die here van Laustiin (Lausnitz) 2+1+9

69r Her Bohus, Henrieke Lijske (Leuwelsingen), Kanitsk (Kanitz) 1+2+12

Koninkrijk Cyprus
69v
    Die coninc van Cipers (Cypres) 1+11

Koninkrijk Armenië
70r    Die coninc van Aarmenijen (Armenië) 1+11

Hertogdom Oostenrijk
70v    Hertoge van Oosterijc, banier van hertogdom Karinthië, banier van Die marcke van Stuerlant (Stiermarken), banier van de grave van Tyroel (Tirol), Crayn (Hertogdom Carniola/Krain), Grave van Ceely (Celje), Die grave van Scouewenberch (Schauenberg), Die grave van Liechtenstein, Sanec (Saneck), Mysau (Maissau), grave van Montfort, Her Coenraet die Crayg (Conrad Kraiger von Kraigk) 2+7+3

71r    Dye Kamermeyster (Heinrich Gessler), Die van Walse (Walsee), Die Keppelaer (Kaeppeler), Die Stateg (Stadek), Hertoge Coenraet van Cyrnou (Conrad van Zirn), Due van Grevenec (Graveneck), dye van Kyedorphen (Kuedorfer), Die Stovenberger (Stubenberg), Die Nybecher (Neydeck), Heer Tosenpach (Tozenbach), Heer Duurs (Durrenstein), Dye Waynggien (Waichingen), [Starhemberg], Stockheimer, Der Tover 2+13

Hertogdom Bretagne
71v    Die hertoge van Bartaengen (Bretagne), banier van het graafschap ruchemont (Richmond), banier van graafschap Montfort, here van Lavael (Laval), here van Montfoort, here van Rohan, monseigneur de quameyn (Coëtmen), monseigneur de quangeroe (Hervé)), Rosnivinen, Monseigneur de Rotornen (Rostrenen), Monseigneur de Matignon, Monseigneur de Tornemine (Toernemine) 8+2+2

72r    Monseigneur Darvael (Derval), Monseigneur de Belliers (Bellières), mon [ ] (Beamesmil), Monseigneur DynauDinan), Monseigneur Deruil (du Rieux), Chisson (burggraaf van Clisson), Monseigneur de Rochifoort (Rochefort), Monseigneur de Tornemyne (Tournemine), Monseigneur de Beammanon (Beaumanoir), Monseigneur de Montalbaen (Montauban), Monseigneur Dynay chbinan (Chateaubriant), Monseigneur de Malestroit, Monseigneur de Acigne, Here Lodelly de Many (Olivier de Mauny), De Cleerbaut (Clerbaut) 12+3

Hertogdom Brabant
72v    Die hertoge van Brabant, banier van Lotrike (Laag-Lotharingen, Lothier), Die here van Valkenborch, die here van Graesbeke (Gaesbeeck), Die here van Mechelen (Berthout), Die here van Leefdale, Die here van Borne, Die here van Hoerne (Hoorne), Die here van Weesmael, Die here vande Leck, Die here van Kuijck (Cuijck), Die here van Diest 11+1

73r    Die here van Meghen (Meegen), Die here van Craenendunc (Cranendonck), Die here van Scoonvoorst (Schönforst), Die here van Gruuthuse, Die here van Rotseler (Rotzelaer), Die here van Berghen, Die here van Boechok (Boechout), Die here van Sumbret (Sombreffe), Die here van Vorslaer (Vorselaer), Die here van Heesbeen, Die here van Mueren (Meuuwe, Wavre), Die here van Boutersen (Bautersem), Here van Marcem (Merckem), Di ehere van Waelheym (Walhain), Die here van Haverlen Heverle) 2+13

73v    Die here van Buecstel (Boxtel, Cuijck), Die here van Duffel, Die here van Hulgenberge (Huldenberg), Die here van Buergevel (Bornival), Her Arnt van Craynnen (Crainhem), Die here van Lynteren (Linter, Aerschot), Die here van Helmmunt (Helmond), Her Henric van Wittem (Withem, bastaard van de hertog), Die here van Stal (Stalle), Die here van Grufelt (Gronsfeld), Her Henric van Meldert (Meldert-lez-Tirlemont, Quaderibbe (Henri van Quaderebbe), Bigaerden (Bigard), Her Gelit van Barlar (Berlaer, Bastaard Berthout), Her Jan van Aa. 1+14

74r    Her Jan van de Vene (Veen, bastaard Brabant), Her Jan van de Kalsteren (Calsteren), Wienegem (Wijneghem), Her. Wolter van Sumbeec (Sompeke), Her Willem van Wilre, Her Francke van Halen (Halle), Jan van Ranst, Goli van de Tomme (Thommen), H. Brien van Crayene (Crainhem), Her Clays die Zwaef, Her Librecht van Meldert, Her jan van Houte, Gudert Uterlimingen, Her Jan van Montenak (Montenacken), Her Craye van de Hofstat. 2+13

74v    H. Collert van Spynol (Espinoy), Her Wolter van der Quaderbrug (Quaderbrugge), Die here van Grave, Her Everait Boot, Her Gerrit Rollebuyc (Rolibuc), Her Gielis van de Borch, Dederic die Rover, Her Jan dye Lewe, Her Willem van Hamme (Hamme les Assche), Her Lambert van Muerdael (Meerdale), Quaderbeec (Quakenbeke), Jan van Scoonhoven (Schoonhoven), Henric van de Donck (Daesdock), Lodewic van Veltem (Velthem), Willem va Babylonyen 4+11

75r    Her Beytel van de Wier (Henric van Weyer), Her Gerrit van Hallen, Her Arant van Elslo (Esloo), Jan van Eechout (Eechove), Her van Zantfoort, Her Gerrit van Hofstaden, Her Steven van Ittere, Her Arent van Hellebeke, Her Gosen van Muere (Vyvere), Her Jan van Hamme (Hamm), Her Henric Esdoern (Estor), Jan Tralis, Her Volkout van de Baerle (Baarle), Her Gosen van de A (Aa), Her Ricout die Cocke (Cock) 13+2

75v    Her Seger van Heetvelde, Her Willem van Duffel, Floris van Kats, Die van Roeden (Rover), Gelis van Holaer (Hoelaer), Die here van Blaesvelt, Een van Wilre, Jan van Ouden, Her Mychyel Scaelye (Scalye), H. Jan van Raligen (Releghem), Luenis van Boechout (Bouchout), Vranc Boot, Jan Meys, Cluetinc (Kloetinge), Quaedrib (Quaedrib). 2+13

Hertogdom Lymborch
76r    Die harto[ch] van Lemborch (hertogdom Limburg), Henrich van Walkenhussen (Welchenhausen), Die hunen van (Huyn van Amstenraede) 4 

76v    Die van Cortenbach, Costen van Halmale, Jan van Halmale, Jan van Mechelen, Wouter Baertout, [Berthout; Grimberghen] 1+4 

77r    blanco 0

77v    [Hertog van Brabant, Willerval, Mengersreuth, Mengersreuth, Beaufort-sur-Meuse, Celles-lez-Dinant, Casting, Spontin] 8+4 

78r    blanco 0

78v    blanco 0

79r    blanco 0

79v    blanco 0

Graafschap Vlaanderen
80r    Die grave van Vlaenderen, banier van de Grave van Arthoys, banier van de Grave van Niveers (Nevers), banier van de Grave van Retheers (Rethel), banier van de Grave van Borgondien, Oude Vlaenderen, Grave van Rissele ((Rijsel, Lille), Die heren van Gistele (Ghistelles),Die here van Haelwijn (Halluin), Borchgrave van Oudenaerd (Audenarde), Grave van Cassele (Cassel), Die here van Axele (Axel), Die here van Scoors (Escornaix), Borchgrave van Dixmueden (Diksmuide), Her van Praet, Borchgrave van Yperen (Ieper), Die here van Nevel (Nevele), Die haze van Vlanderen (bastaard van Vlaanderen), Die borchgrave van Voorn (Furnes), Her Symon van Brugdam, HerColart van de Clite, Borchgrave van Bergen (Bergues), Die here van Gruithusen, Die here van Reigersvliet, Die here van Maldigem, Die here van Lichtervelt (Lichtervelde), Die here van Espiers (Espierre) 8+4 

80v    Die here van Scoors (Escornaix), Borchgrave van Dixmueden (Diksmuide), Her van Praet, Borchgrave van Yperen (Ieper), Die here van Nevel (Nevele), Die haze van Vlaanderen (bastaard), Die borchgrave van Voorn (Furnes), H. Symon van Brugdam, Her Colart van de Clite, Borchgrave van Bergen 5+10 

81r    Die here van Massemiin (Masmines), Haefskirke (Haveskerke), Here van Dudzele, Here van Uytkyrken (uutekerke), Her van Watervliet, Her van Asch (Assche), Her Wolter van Eemsrode (Hemsrode), Her Claes Vyt, Oostkirke (Oostkerke), Her Zeger van Gent (maarschalk van Vlaanderen), Stenbeec (Steenbeke), Her Peter van Belle (Bailleul), Haesbruec (Haesbreuck), Her Florent van de Heule (Heule), Avelgem 12+3

81v    Die here van Haerzele (Herzele), Die here van Poocques (Poucques), Die here van Coolscamp, Die here van Arp (Erp) Her Jan Vileyn (Vilain), Her Jan Spoorken (Spoorkin, gouverneur van Cassel), Her Boudin die Crane, Kokelair Cokelare), Jacop Yserheel (Ysereel), Livit Vaenken, Roeselaer, Her van Melle, Steelant, Beveren, Moersleyde (Moorslede) 11+4

82r    Ost van Wedergraet, Watine (Watten), Her van Lens, Her van Zwevighem, Her van Capelle, Goswiin die Wilde, her Jan van Parys, Her van de Moor (Moere), Her Jan Platteel, Her Jan Grysperen, Van Haellwyn (Halluin), Her van Honschot (Hondscoote), Her van Moorbeke (Morbecque), Her van Nevele, Her van Peene (Piennes) 12+3

82v    Her Peter van Montagut (Montaigu), Her van Moerkerke, Landaes (Landas), Liederkerke, Roden (Rodes), Arlebeke (Harlebeke), Her Jan van de Hoeven (Hove), Her Jan Bernage (Baronage), Lanmeken van de Cueter (Kouter), Drinchem (Drincham), Die borhcgrave van Douay (Douai), Here van Mortaengen (Mortanhe sur Escaut), Boelaer (Boulers), Somerghem, Heckelsbeec (Hekelsbecke) 7+8

Graafschap Holland, Zeeland en Henegouwen
83r    Die hertoghe [sic] van Hollant (graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, hertog van Beieren), Grave van Bloys (Jan van Châtillon), Die here van Adingen (Enghien), Die burchman van Leyden, Die here van Antoengen (Antoing), Die greve van Hoernes (Hoorne), Die here van Muer (Morialme), Die here van Arkel, Die here van Haveretz (Havré), Die here van Gaesbeke, Die here van Brederoeden (Brederode), [Die here van de Lecke] (Leck-Polanen; Wassenaer-Duivenvoorde) 12 

83v    Die here van Veir (Veere), Die here van Lynge (Ligne), Her Vranc van Borsel (Veere, Borsele), Die here van Egmont (Egmond), Her Clays van Borsel, Her Phes van Borsel, Heer Danile van de Merwede, Her Deric van Houweningen, Oude Hennegouwen, Die here van Gommegnies, Heer Lalain (Lalaing), Heer Bertolomeus van Raephorst, Her Jan van Langeralk (Langerak), Her Herper van Liesvelt, Her Gelis van Armueden (Arnemuiden) 15 

84r    Die here van Waterlant, Drossaer van Hennegou (seneschalk van Henegouwen), Die here van Voerne (Voorne), Die here van Huesen (Heusden), Her Willem van Drungel (Drongelen), Jan van Renesse, Her Jan van den Campe, Heer Willem van de Weteringen (wateringen), Jan van Wassenar, Her Wouter van Many (Mauny), Die here van Lalayn (Lalaing), Heer Jan van Cruningen (Kruiningen), Die here van Hamsteden, Die Hemeyden (Hamaide), Die here van Oostende (Destende: Van Schengen, Oostende bij Goes) 1+14

84v    Die here van Asperen, Die here van Sevenbergen, Die here van Trasegnies, Her Willem van Naelwyc (Naaldwijk), Die here van Rosyn (Roisin), Die here van Maelstede, Die here van Walkuert (Walcourt), Her Arnt van Dussen, Die here van Briffoel (Briffoeuil), Die here van Hueclem (Heukelom), Die here van Rues (Roeulx), Her Willem van Duvenvoorde (Wassenaer), Die here van Montengis (Montigny en Ostrevant), Her Rogier van Cralingen, Die heere van Gheete (Jauche) 5+10 

85r    Die here van Montengis (Montigny saint Christophe), Her Wilter van Eemskirke (Heemskerk), Die here van Berbenson (Barbancon), Die Boot van der Eme (Eem), Die kanvenic van Robbizaert (de kannunik van Robertsart), Her Henric van Antoenge (Antoing), Heer Claes van de Meerwede, Heer Jan van Gistelles, Geraurt van de Vliet, Die here van Berlomont (Berlaymont), Her Reyner Dever, Die here van Vertyn (Vertaing), Willem van Boechorst (Boekhorst), Die here van Floyon, Deric van Duvenvoorde 4+11

85v    Die van Everingen (Everlinghen), Her Boudewin de Fonteynis (Fontaine), Her Wilman (Cats), Die here van Casteleer (Chasteler), Her Symon van Haerlem, Her Jan van Heemsteden, Her Oete Tsenger (Zenger), Die van Flanyuwels (Fagneulles), Her Tilman die Molener (Molenaer), Her Claes van Kats, Her Boduwin van Reymerswal, Willem van Foreest, Clays van de Boichorst (Bouckhorst), Gerit die Bastert (Van Oostende bij Goes), Jan van Ryeswic (Rijswijk) 6+9

86r    Her Deric van de Lecke, Her Philips van Pollanen, Deric van Duvenvoirde, Her Jan van Gruenevelt, Philips van Zanthorst, Jan van de Made (Made), Jan van Cranenborch (Cranenburch), Oistgeest (Oestgeest), Philips Tetrued (Tetrode), Her Deric van Senichvelt (Sonnevelt), Her Gens van Baerstorp (Baesdorp), Her Willem van Outshorn, Her Deric van de Sevender, Bousies, Jan van de Woerdt 9+6

86v    Arnt van Binchorst (Binckhorst), Jan van de Goude, Feyndrecht (Pendrecht), Jan van de Hage (Utenhage), Deric van Mattenisse (Matenesse), Willem van Alcmade, Her Jan van Scengen (Schengen: Zuid-Beveland), Die here van de Leke (Lecke), Die here van Altena, Deric van Alphen, Her Henric van den Abeele (Abeele bij Middelburg), Jan van Scoude, Arnt van Scalmein (Scalmen), Jan van Oudaert, Geric Scunge 12+3

Hertogdom Gulik
87r    Die hertoge van Gulic, Die here van Heynsborch (Heinsberg), Die here van Randeruede (Randerode), Die here van Riffersceyt (Reiferscheid), Karpen (Kerpen), H. Daniel van de Pes (Pesch), Die maerscalc van Birgel, Her Weerner van Humpas (Hompesch), Her Baenrots van Molenarc (Mullenark), Her Boens van Binsvelt, Her Sceifert van Merode, Jan van Ouwen (Oeven) 2+10 

87v    Her Emont van Endelsdorp, Her Gerrit Mytten Baerde (Mettenbaert), Gerit vande Hal (Hallen), Her Smeyc (Smeich), Her Henric van Esweilre (Eschweiller), Jan van de Bogaerd (Bongardt), Her Reynolt van Vranckenhoven, Her Henric van Harve (Harff), Her Danyel van Yernich (Irnich), Her Coenraet van Scaepsberch (Schaesberg), H. Mulaert van de Bever (Mulert van Broijche), Jan van Cleen, Her Kerstken (Kerreke), Her Staes van de Bogaers (Bongard, erfkamerheer van Gulik), Peter van Drueven 15

88r    Her Henric de Kanswielre (Kintzweiler), Her Gerit van Hulhoven, Her Ruelman van Sinsich (Zinzig), Her Muul van Bynsvelt (Binsfeld), Her Gade van de Heiden, Her Gerit van Wedenou (Weidenau), Herman van Lievendael (Levendael), Her Kerselis van Palant (Pallandt), Jan van Morion (Morrien), Garaut van de Dick (Dyck), Her Willem van Blaeten (Vlatten), Her Huent (Brent), Her Godevaert van Steinhusen (Steenhuys) 15

Hertogdom Gelre
88v    Die hertoge van Gelre, Die joncker van de Berghe (Bergh), Die here van Muers (Meurs), Die here van Bronchorst (Bronckhorst), Die here van Zulen (Zuylen), Die here van gennip (Gennep), Die here van Baer, Die here van Batenborch (Batenburg), Die here van Borkelo (Borculo) Die here van Culenborch (Culemborg), Die van de Vorst (Voorst), Die here van Buren 12 

89r    Villem van Bruchusen (Broeckhuysen), Die here van Waerdenborch (Waerdenburg), Her Evert van Ulst (Ulft), Herman van Eyl (Eijle), Die van de Lawic, Jan van Homoet, Her Ruther van Laecmont (Lackmonde), Her Zeger van Graesbeke (Groesbeek), Her Werner Volken (Vossem), Her Willem van Ghent, Her van Swicruede (Wickerode), Her Steven van Bymmen (Beynum), Her Jan van Myerlaer, Jan van Ubbergen, Her Arnt van Hoemen 4+11 

89v    Rubbert van Durewarden (Doorwerth), Her Willem van Drueten, Die Voocht van Remunde (Roermond), Die her van Lynden, Gerit van Wynsen (Winsen), Ermont van Zuelen (Zoelen), Derric van Wisch, Wisch, Walaraven van Bentheim (Bentheim), Vorden, Her Lambert Zeybaerts (Zebaers), Her Willem van Rees, Her Claes Tegnagel (Tengnagel), Her Sander Coeckhoeven (Koedinckhoven), Her Bernt van de Wilt (Wilten) 6+9

90r   Her Jan van Kessel, Her Arnoet van Hirler (Herlaer, kasteel Ammersoyen), Jan van Gale (Galen), Jan van de Donc (Donck), Otte van Bylant, Her Wouter van Ysendaen (Ysendoorn), Kaerl van Wyenhorst, Her Vlec van Beke, Mijerlaer (Mirlaer), Her Jan van de Velde, Jan van Wilpe, Her Mathys van Hulse (Hülse), Her Flories die Vries, Gerit Mom, Her Everaert die Myllinc (Millinck) 3+12

90v    Henric van Hackvoort (Hackfort), Ywen die Groet, Steven Doys (Oye), Her Claes van Malsem (Malsen), Herman van Mekeren, Rutger van Doernic (Doornick), Jonge Herman van Mekeren, Her Jorden van Wije (Wijhe), Die her van Wachtendunc (Wachtendonck), Her Willem de Roede (Rode), Die maesscap van Rermunde (Voogden van Roermond), Melic, Her Henric van Kriekenbeec, Her Rubbrecht van Apelteren (Appelternborchgrave van Nijmegen), Die van Wuesic (Woezik) 5+10 

91r    Die here van Oy (Ooij), Loef van Ysem (Issum), Sander van Vossem, Her Herberen van Put (Putten), Die here van Keppel, Her Bernt van de Wilt (Wiltem), Her Henric van de Straten, Otte van Pufelic (Puiflijk), Jan van Wilake (Wylake), Her Lemic van Damme, Die here van Kemenade, Rolof van Vieracker, Gosen van varic (Varick), Gosen Spe (Spee) 8+7

91v    Sebrecht van Tuyl (Tuyll), Her Rolof van Masacker (Maeasacker), Her Everait Myllinc, Millinck), Jan van Alfen, Arnt van Gruithuse, Velsel van Aller, Her Alert van Driel, Herman van Engehusen (Enghuisen), Hubert van Mauderic (Maurik), Her Deric van Sinderen, Evert van Steenre, Wouter van Overryn, Her Herman Piec (Pieck), Sander Vaec (Vaek), Jan Oesterhaut (Oosterhout) 10+5

Hertogdom Berg
92r   Die hertoge van den Berghe, Die here van den Bruyc (Broich), Her Deric van Neller (Elnaer), Her Alef van Hueckenshoeven (Huckelshoven), Coenraet van de Horst, Her Willem Quad (Quadt), Her Coenraet van Elvervelde(Elverfeld), Her Gerit van Kniproede (Kniprode), Jan van Kalchem (Calcum), Her Willem Stale (Stael), Her Lodewyc van Roden (Raidt), Henric van Mattelaar (Matlar) 2+10 

92v    Her Huencken van Beensborch (Baensburg), Her Winant van Roeden (Rode), Nesselraid (Nesselrode), Her Jan van Esroede (Esrode), Die Haec (Haeck), Maes van Troestrop (Troisdorf), Die Kosen, Her Jan van Clot, Her Bove van Vlimersem (Frimersheim), [ ] (Windhövel), Her Steven van Hochstaden (Hochsteden), Van Bedelenberch (Bottlenberg), Die Crauwele (Kroel, Cruwel), Die Vureste (Vorst), Die Bachusen (Bechusen) 8+7

Graafschap Kleef
93r    Die Greve van Cleve (Kleef), Her Rutger van de Buestseler (Boetzelaer), Her Deric van Eyl (Eyll), Gerit van Ossenbruec (Ossenbroick), Her Godevert Knoep (Knop), Arnt Snueke (Snoek), Her Deric van Munmunt, Labart van Tyl (Tille), Die van den Gruuthuse te Vachen (Gruythuyse), Deric van Vonderen, Voocht van Buderic (Büderich bij Wesel), Dousbruggen (Wonstre) 5+7 

Aartsbisdom Keulen
93v    Die Bisscop van Cuelen (Keulen), Die grave van Aenrsberch (Arnsberg), Graaf van Zaerwoerden (Saarwerden), Borchgrave van Rynegge (Rhieneck), Borchgrave van Oedenkirk (Odenkirchen), Voocht van Cuelen (Gumpert van Alpen), Die here van Tonenborch (Tomburg), Die here van Vluckensteyn (Fleckenstein), Die joncker van Wevelichoem (Wevelinghofen), Her Steven van Hoechsteden (Hostaden), Her Engelenbrecht van Oorsback (Orsbeck), Padberch (Padberg). 1+11 

94r    Her Huenolt van Plettenberch (Plettenberg), Jan van Zelabach (Selbach), Her Rikart van Mynvelder (Meinfelder), Her Godevaert van Broyart, Her Gobel Juede (Jode Judden), Her Jan van Mestyene (Me Steyne), Vinstingen (Fenestrange), Her Herman Huen (Hoen), Die voocht van Merem (Voogd van de abdij van Meer) 1+8+6

94v    lege schilden 15

95r    Her Rutger Raets (Raitz), Her Jan van den Palaes (Palast), Hancop (Kop), Her Jan van Mehtze (Mersch, Mehertsce), Her Henric van Kentenycht (Kendenich), Jan van Alpen, Her Gerit Roestoc (Roitstock), Her Huysman (Husman), Geylenkirche (Gheilenkirchen), Herman Scilder (Desinghusen), Henric van Hettersceyt (Hetterscheid) 2+9+4

Prinsbisdom Luik
95v    Bisscop van Ludic (Luik, Arnoud van Hoorne), Hertoge van Bulgoen (Bouillon), Grave van Loon (Looz, Loon), Here van Hamal, Her Lambrecht van Oppy (Ouppeye), Die here van Steyn (Stein), Here van Marcheyn (Marchin), Die here van Diepenbeec, Die here van Arkenteel (Erkentel, Argentau), Die here van Eldren (Elderen Odeur), Her Dame van Mobbertingen (Mopertingen), Her Daem van Birken (Kerkem) 3+9 

Graafschap Savoye
96r    Grave van Savoyen (Savoie), Die pryns van Pemont (Piémont) Die here van Granson (Grancey, Gransy), Die bastaert van Sevoyen, Her Peter de Voserir (Voserier), Her Ot van Granson (Grandson), Her de Vagrinoes (Vaugrineuse), Les Mer de Vaine (La Baume, Balme), Frater Dominicus de Almanie (Alamagna, commandeur van Napels), [Celles], [Custine], [Paeffenrode] 5+7 

Landgraafschap Hessen
96v
   Die lantgrave van Hessen, Her Craft Voyt van Vroenhusen (Vogt van Fronthausen), Her Wigant van Oestvelt (Oostvelt), Rotensteyn (Rodenstein), Ysenbach , Beldersheim, Zwalbach (Schwalbach), Jan Herin (Heyer), Dabenbach (Dernbach), Dawensteyn (Lewenstein), Breydenbach (Breidenbach), Her van Mesteyn (Meerten) 9+3

97r    Hoonsteyn, Hoonvelts (Hohenfels), Haufsberch (Haeffborch), Riedesel, Die Vuersten van Tornou (Pforsch van Tornau), Her Arnt van Buekenou (Buchenau), Her Herman van der Kere (Keher), Her Henric van Haerd (Herda), Jan van Darenbach (Dernbach), Grave van Vitkirchen (Feldkirch), Henric van Ymmichhusen (Imminghausen), Jan van Brandis 5+7+3

Graafschap Holstein
97v    Die grave van Holsten, Her Henric van Bruecdorp (Brokdorp), Her Henric van Zegem (Siggen), Her Tydekem Huecken (Höcken), Her henric van Meynstorp (Meinstorff), Die Culen (Kule), Die Baersbeke (Barbeke), Die Raetlowe ((ratliowe), Herman Ribe, Die Stene (Steene), Die Wit Molte (Wiltberch), Runnou (Ronnow). 8+4 

98r    Die van Reeftelowe (Reventlow), Die Aschenberger (Asschenberg), Der Buecholte (Boccholt), Der Rysdorfer (Rysdorp), Henneken Breyde (Breide), Her Claes van Avevelt (Ahleffelt) 6+9

Hertogdom Stettin-Pommeren
98v Die hertoge van Stettin, Die hertoge van Groteswon (Groetswiin (Pommeren) 2+1 

Graafschap Nassau
99r
  Die grave Philipps van Nassouwen ende van Zaerbrugen (Nassau), Grave van Nassou, Grave van Diets (Dietz), Grave van Veldens, Her Henric van Arendael

99v    blanco 0

100r    blanco 0

Hertogdom Mecklenburg
100v    Die hertoge van Mekelenborch (Mecklenburg), Grave van Zwiriin (Schwerin), Die hertoge va Roostoc (Rostock), Die here van Wenden, Her Lude Lusouwe (Lutzow), Her Vick Moltke , Die van Bulouwe (Bulow), Her Helmych van Plesse, Her Dic van Visen (Voss), Her Henninc van Stralendorp (Stralendorff), Her Velric van Penze (Pentz), Her Jan van Halverstat (Halberstadt) 10+2 

101r    Her henric van Bybou (Bibow), Die Negendanc (Negendanck), Die Prieve (Preen), Die van de Lue (Lühe), Die Ravene(Raven, Ramen), Van Clusen (Zulen, Zull), Geestorp (Gersdorf), Her Heninc Coninxmercke (Königsmark), DieKyle, Die Babben (Babbe), Henneken Beer (Behr), Die Vuesrten (Oertzen), Die van Axkou (Axekov), Die Pramoule (Pramonle), Die van Revenloe (Reventlowe) 15

diverse edellieden uit hertogdom Gelre
101v    Her Claes van Malssem (Malsen in Gelre, later Buurmalsen / Geldermalsen), Eliaes van Woudenberch (Woudenberg), Jan van Bosinchem (Beusichem), Henric van Everdingen, Hubrecht van Guetberdingen (Goilberdingen bij Culemborg), Jan van Scalqvyt (Schalkwijk bij Culemborg), Jan van Malborch (Malburgen), Henric Spaen (Spaensweerd?, bij Brummen), Jan van Aeswijn (Azewijn, Azem bij Bergh), Aarnt van Puelwijc (Poelwijk bij Gendt), Jan van Heeswijck (Heeswijk), Her Vrederic van Rechteren (Rechteren bij Voorst, Apeldoorn), Loef van Yngelsheim (Ingelheim), Henric van Beynum (Beinum), Jan van Heteren 15 

diverse edellieden uit graafschap Kleef
102r     Loef van Kervenem (Kervenheim), Her Deric van Hessen, Mulant (Moyland), Bellinchoven (Bellinghoven), Her Arnt van Nyel (Niel, bij Kranenburg), Her Deric van Rijden (Reenderen bij Brummen), Honeppel (Hönnepel), Her Henric van Kervenem (Kervenheim), Jan van Hovelwiic (Hovelwijck), Die Utenven (Kleef), Van Vael (Galen), Borre van Hulshem (Hulsen), Die van Treis (Friesdorf bij Bonn), Lulsdorp (Lulsdorf onder Keulen), Berensav (Grossbernsau aan de Agger, Keulen-Bonn) 15 

uit graafschap Holland
102v    Jan van Schoenouwen (Schoonhoven bij Arkel) 1

103r    blanco 0

103v    blanco 0

104r    blanco 0

diverse edellieden uit Frankrijk, Italië, Engeland, Griekenland en Bulgarije
104v    Her Lodewych van Harcoert (Harcourt), Her Peter van Craen (Craon), Die here van Ousy (Auxy), Her Lambrecht van Oppy (Ouppeye), Die here van Agimont, Die grave van Ursinis (Orsini, graf van Lecce), Die hertoge va Corruwaege (Cornwall), Die prins van Torentem (Tarento), Die hertoge van Vynegen (Genua), Grave van Cominis (Comminges), Her Tsaelre van Spaengen (Charles van Spanje, constable van Frankrijk), Die prins van Galilee (Hugues de Lusignan), Die hertoge van Atenen (Athene), Die keyser van Constantinope, Die keyser van Bolgheries (Bulgarije) 10+5 

diverse edellieden uit Griekenland, Bulgarije, Vlaanderen en Duitsland
105r
    Die keyser van Troppezunt (Trebizond), Die keyser van Boddiin (Vidin), Die keyser van Vitric (Trikala), Die here van Labretten (Albret), Her Philips die Jonghe (Jonghe Vlaanderen), Her Ghi van Monchiaus (Monceaux), Her Herpedeyn (Harpendanne), Die here van Verteyn (Vertain), Henric Criel, [Her Henric van Dadenberch (Dadenberg), [ge…], Her Zilvert van Seelbach (Selbach), [Kempenich], [Jan van Rodenbach (Rodenmacre)], [Her Sivert van Hademar] 6+9

diverse edellieden uit graafschap Holland, Zeeland, Henegouwen
105v    Die here van Rummen, Grave van Salmen, Clutinc (Kloetinge), [Her Jan Goedevaerts (Coedenarts)], [Die here van Heetvelt], [Her Jan van Cruiplant], Her Godevert de Prees (Preez), [Her Willem van Wilre], [Her Oest van Wredengraet], Her Wolter van Wedengraet, [Die here van Voorne], Borchgrav van Leyden, Willem van Haer (Haar van Haarzuilen), Her Henric van Linscote, Pelisson 3+4+8 

diverse edellieden uit Neder-Lotharingen, Duitsland, Vlaanderen, Zeeland, Frankrijk en Engeland
106r
   Her van Sereyn (Seraing), Her van Blaesvelt, Her Buria van Jupli (Juppleux) Her van Don (Daun), Her Gosen van Severen (Sievel), Lodewyc die Bastert (le Frison), Her van Swevigen (Zweveghem), Her Symon RyM, Philip de bastert van Aem (Namen), Sunte Querijn (Sint Quirijn van Neuss), Die here van vasiris (Waziers, Wavrin), Her Jan Tant (Tandt), Die grave van Droemt (March, Engeland), Willem van Wedelenesse (Weyndelsnesse), Her Willem Pot. 5 10

diverse edellieden uit Henegouwen, Frankrijk, Neder-Lotharingen, Holland, Zeeland, Gelre, Duitsland
106v    Oud Hennegouwe, Her Francoys van Dobbiscoert, Die here van casteler, Die here van Montigis, Her Jan van Monchiaus (Monceau), Die here van Boschert (Bossu), Die here van Vile (Ville), Her Jan van Gistele (Ghistelles), Die here van Hameye (La Hamaide), Deric van Beden (Beesd), Steenbeke, Her Henric van Moerdrecht (Moordrecht), Her Seger Cuevet (Kuben), Van Duvelant (Duiveland), Pitten (Stettenberg) 8+7

diverse edellieden uit Brabant, Lotharingen, Loon, Luik, Gulik, Neder-Lotharingen
107r    Her Arnt van Steinvoert (Stevoort), Her Arnt van de Wier (Wyer), Her Danyel van Bilsen (Blize), Her Jan van Hosemont, Jan van Rotemach (Rodemacre), Het Jan Maschereel (Maxhereit), Her Reiner van Berge (Bergh aan de Maas), Her Godefri van Los (Looz), Her Jan die Beus (Le Beau), Die here van Heer (Heers), [Ascheberg], Her Jan van de Awans, Her van Petersem (Petersheim), Die van Gymmenych (Gymnich), Her Gelys van Spontyn (Spontin) 1+14

Bisdom Utrecht
107v    Bisscop van Utrecht, Die here van Aemstel (Amstel), Die here van Woerden, Die here van Zulen (Zuilen), Die here van Yselsteyn (IJsselstein), Die here van Culenbergh (Culomburg), Grave van Voor (Goor?), Die here van Abcoude, Die here van Vianden (Vianen), Dye here van Cuovairden (Coevorden), Borchgrave van Montfoorde (Montfoort), Arnt van Wilmhorst (Wulverhorst) 4+8 

108r    Ruweel (Ruwiel), Melis Utenenge (Engh, Uiten Enghe), Her Split van Loonrescloet (Loenersloot), Her Wouter van Mynden, Wouter van Stoutenberch (Stoutenborch), Her Jan van Kersberch (Kersbergen), Her Steven van Nyevelt, Her Jan van Rynestein, Her Henric de Rover (Rover van Montfoort), Jan van Vlaten (Vleuten), Gerit van de Rijn (Rhyn), Daem van Lochorst (Lockhorst), Willem van Overvecht, Jacop van Groenewoude, Jan van Juetfaes (Jutphaas) 6+9 

Graafschap Mark
108v    Grave van der Marc (graaf van der Mark), Die here van Lymborch (Lymborch aan de Lenne), Grave van Ritbergen (Rietberg), Her Sobbe, Her Deric van Volmesteyn (Volmarstein), Her Helmich van Sumeren (Summern), [Hoesven] (Hoeven)], Her Deric van Dale (Dael), Her Henric van Huerde (Hörde), Evert ven Lete (Leithe), Jan van Dungelen, Huenolt van Letmate (Lethmate) 3+9

109r    Her Henric van Vueft (Oeffte), Jan van Bergem (Berge), Reynken van Sceven (Scheven), Jan van Revel, Die van Rodensteyn (Romberg, Roedenberg), Evert Kukelsem (Kuckelsheim), Ricard van Bueningen (Boynen), [Aer], Gerairt van de Aex (Aer), Die Prente (Prenth, Proyt), Die Stecken (Stecke), Gudichusen, Maes van Troestern (Troet, Trisdorf), Evert Werminghuus (Werminghusen), Herman Pentelinc (Pentling). 9 6

Bisdom Münster
109v    Bisscop van Muunsteren (Münster), Grave van Tekeneborch (Teklenburch), Grave van Benthem (Bentheim), Bisscop van Osenbrug (Osnabrück), Bisscop van Porborne (Paderborn), Die here van der Lippe, Die here van Steynvoort (Steinfurt), Die van [Sol]ms (Solms), Jonker Ludolf van de Nahus (Ahaus), Die jonker van Buren, Her Arnt van Edelendorp (Endelsdorf), Her Herman Drossat (Droste) 6+6 

110r    Loon (Loen), Her Herma van Ludinchusen (Ludinghausen), Van Menteyde (Mengede), Van Hoorn (Horne), [van de Broek / Gudichusen], Nevelunc van Hardenberch (Hardenberg), Symon van Berentvelt (Berentvelt / Bermenfeld / Bergenfield), [Broeck], Gosen van Lymbeec (Lembeck), Jan van Scoonvelt (Schönfeld), Die borchgrave van Stroemborch (Stromberg), Asschemberg (Aschenberg), Deroc van Hervest (Herfst), Claes van Beven (Beveren), Die van Langen (Langen in Westfalen) 14+1

110v    Die here van Ghemen (Gemen), Her Henrci van Strunt (Strunkede), Her Everwiin van Goterswic (Götterswyck), Jan van Sueteholt (Sutholte), Arnt van Krayewinkel (Krawinkel), Die haken (Haken), Her Cop (Heyrekke), Jan van de Busch (Busche), Die Casteleynsche (Kestelinge), Die Bobben (Bobbe), Wemmer van Heyden (Heyden), Herman van Rodenberch (Rudenberg), Herman van Mervelt (Merfeld, Merweldt), Die van Alcana (Altena), Couthof 12+3

111r    Die vridage (Fridag), Her Coenraet van Elvervede (Elversfeld), Her Bitter van Raesvelt (Raesfeld), Bernt van Gael (Galen), Her Willem van Sinsich (Sinzig), Willem van Meessene (Messene) 3+3

Grootmeester van de Teutoonse Orde, de Duitse Orde in Prussen
111v    Die Meyster van Prusen (Grootmeester van Duitse Orde in Prussen), [Hinckaert, Keersbeke, Wesembeke, Luxemburg (bastaard van Wenceslas van Brabant), Mol, Hertog Wenceslas van Brabant), Hart, Jan van Kloetinge, Thonis, Wavre (bastaard van Brabant), Dieghem] 12 

112r    blanco 0

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Later toegevoegd

112v    Wapenschilden van Bourgondië, Bohemen, Bourgondië (Jan zonder vrees), Beieren (Hertogin-gemalin Margaretha van Beieren-Holland), Kleef, Vlaanderen, Brieg, Brabant-Lymborch, Bohemen 9 

113r    blanco 0

113v    Wapenschilden van Pommeren, Wolgast (hertog Boguslaw), Wolgast (hertog Warcislaw), Stettin (hertog Swietobor), Stargard (hertog Boguslaw), Rügen (prins Wartislaw) 6 Hertog Pommeren, hertog Wolgast, Settin, prins van Ruugen

114r    blanco 0

114v    blanco 0

115r    blanco 0

115v    blanco 0

116r    tekst Vlaanderen 0 

116v    tekst Vlaanderen

117r     tekst Vlaanderen 

117v    blanco 0

118r    tekst Vlaanderen 0 

118v    tekst Vlaanderen 

119r    blanco 0

119v    blanco 0

120r    blanco 0

120v    blanco 0

121r    [Graafschap Saint Pol en Ligny, Willerval, Mengersreut, Niet bekend, Flavy, Celles-Beaufort, Wallpot de Bassenheim, Pede, Flavy, Tiel, De Pape, onbekend] 12 

121v    Zypen, Horion, onbekend, Wisse, Creste, onbekend, onbekend, onbekend 1+7 

122r    Heraut Gelre (Claes Heynenzoon) 1

122v    Die Grave va Foos (Foix) 1

123r    beer 1 

123v    blanco 0

124v    Ex Libris Van Hulthem 0

124r    Krassen met inkt 0

125v    blanco 0

125r    Indeling katernen folia 0

126v     M. Marchoul, 1975 0

 

Onze Gewaardeerde Partners